Prieskum: ERP pomáha v podpore biznisu a podnikania

gosvo_logo_webPrieskum medzi zákazníkmi z oboru logistiky a dopravy poukazuje na to, že viac než polovica firiem zostala nedotknutá oslabením dopytu. Výsledky tiež poukazujú, že ERP aplikácie zohrávajú dôležitú úlohu pri úspore času, nákladov a podpore kontinuity podnikania. Prieskum realizovali spoločnosti J.K.R. a Gosvo v SR a ČR medzi 90 spoločnosťami využívajúcimi informačné systémy triedy Byznys.

Takmer tri štvrtiny respondentov využívajú všetky možnosti vedenia podnikovej agendy, ktoré im ERP ponúka. Medzi najviac požadované funkcie ERP v oblasti logistiky a dopravy patria číselníky partnerov a obchodných prípadov, fakturácia, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, mzdy, logistika, doprava, sledovanie vozidiel cez GPS, plánovanie trás a vyťažovanie vozidiel. Naopak medzi sporadicky využívané súčasti patrí CRM, workflow a BI.

Pri hodnotení konkrétnych úspor a prínosov, ktoré z nasadenia ERP riešenia vo firme plynú, sa takmer 80 percent respondentov zhodlo na tom, že sa jedná predovšetkým o skrátenie času na získanie potrebných informácií, zníženie chybovosti a duplicity pri zadávaní dát, redukciu nákladov na administratívu a väčší prehľad o aktuálnom stave a finančnej situácii firmy. S prihliadnutím na potreby dopravných firiem sa potom jednalo o lepší prehľad o prevádzke a štatistikách vozidiel a ďalej tiež o zefektívnenie personalistiky vodičov.
Všeobecne považujú firmy z oblasti dopravy a logistiky úroveň podnikových informačných systémov vo svojej firme za vyhovujúcu. Tri štvrtiny si myslia, že ERP spĺňajú ich požiadavky a pomáhajú im podporovať podnikanie.

Čo sa týka technologického rozvoja, patria medzi najčastejšie plány do budúcnosti zvyšovanie výkonu spoločnosti a zrýchlenie reakcie na aktuálne požiadavky trhu, snaha o väčšie prepojenie vozidiel a vodičov s informačným systémom vo firme, alebo napríklad tiež zavedenie elektronického obehu dokumentov a ich výmena s obchodnými partnermi. Tiež hardvér, sieťové vybavenie a príslušenstvo považuje takmer tretina opýtaných za zastaralé a nevyhovujúce a uvažuje o postupnej obmene.

Úplne všetci respondenti sa však zhodli v otázke ekologicky zodpovednejšieho podnikania. V súlade s poslednými trendmi v tejto oblasti firmy napríklad recyklujú suroviny, majú obalové hospodárstvo, snažia sa o čo najmenšie plytvanie akýmikoľvek zdrojmi, používajú menej energeticky náročné technológie, ekologicky likvidujú odpad, využívajú ekologické palivá, alebo uprednostňujú úspornejšie motory.

O spoločnosti Gosvo
Spoločnosť Gosvo a jej dcérska spoločnosť Gosvo SK sú distribútorom podnikových informačných systémov triedy BYZNYS pre Moravu a Slovensko, centrála je v Brne, dcérska spoločnosť sídli v Trenčíne. Dodávkami a implementáciou sa zaoberá od roku 1994. Medzi zákazníkov Gosva patrí napr. AZ Klima, Signum, Thermona, Tondach Česká republika a veľa ďalších.

O podnikových informačných systémoch triedy BYZNYS
ERP systémy triedy BYZNYS vyvinuté popredným českým dodávateľom podnikových informačných systémov – spoločnosťou J.K.R., obsahujú mimo iné moduly CRM, Workflow, Business Intelligence či Projektové riadenie. Riešenie využíva už viac ako 1200 zákazníkov z Českej republiky a Slovenska, medzi ktorých patria významné spoločnosti z najrôznejších oblastí podnikania, napr. Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.