Průzkum ARBES: České domácnosti a jejich ochota přijímání rizika na poli investování

Volné finanční prostředky Češi stále směrují nejčastěji do termínovaných vkladů, spořicích účtů, stavebního spoření či penzijního připojištění. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro společnost ARBES Technologies, předního českého tvůrce a dodavatele informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví, zpracovala agentura Yeseter. Z ostatních analýz a průzkumů (např. Eurostat) dále vyplývá, že ve srovnání s průměrem EU zaostává Česká republika v investicích do cenných papírů, měn nebo komodit. V roce 2013 se české investice do akcií pohybovaly okolo 1,5 procenta, ovšem průměr Eurozóny byl na 3,6 procenta z celkových investic domácností.
To by se mohlo v horizontu pár let změnit. Napomoct by mohly moderní informační technologie.

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, proč vlastně Češi nejsou dostatečně otevřeni investicím do cenných papírů, měn nebo komodit přímo nebo prostřednictvím investiční fondů a co by mohlo jejich názor zvrátit.
Do podílových fondů dnes investuje pouhých 12 % Čechů, do akcií pak jen 5 %. Nejčastěji volenou délkou investice je doba v rozmezí tří až šesti let. Na šest a více let přitom investuje pouze věková skupina 35 – 55. „To je v rozporu s logikou investic jako takových, kdy do dlouhodobých investic by měla směřovat větší část prostředků, zatímco do střednědobých a krátkodobých investic, za které lze typicky považovat nabídku bankovních produktů, by měla směřovat rezerva pro překlenutí výpadku příjmu domácnosti,“ komentuje Jan Denemark, generální ředitel ARBES Technologies. Mladší i starší generace tak investují shodně do krátkodobých projektů, maximálně na 2 roky. Doporučení investovat pak přichází nejčastěji (55 %) od známých, kamarádů či přátel, jen 35 % od bankéřů.
Služeb finančního poradce pak využívá 65 % investujících Čechů, ovšem s jejich službami nebývají příliš spokojení, případně mají pocit, že jejich služby jsou příliš drahé. Na druhou stranu tím, že problematice dostatečně nerozumí, nechtějí investovat na vlastní pěst. To předznamenává hlavní důvod neochoty Čechů investovat do akcií, měn a komodit, a to třeba i nepřímo prostřednictvím podílových fondů, a tou je malá osvěta a nedůvěra plynoucí z neznalosti problematiky.

„Podle analyzovaných ohlasů ze sociálních sítí je zřejmé, že občané v České republice mají mnohem menší podíl svých volných finančních prostředků investován do akcií, než je tomu na západě. Důvodem je stále nízká finanční gramotnost obyvatel a nedostatečná osvěta v tomto směru. Subjekt, který se na tomto poli nějakým způsobem zviditelní, např. přes různé hry, testy, simulace a kvízy, má velkou šanci utrhnout i velkou část tohoto potenciálního trhu,“ říká Jan Denemark.

V tomto aspektu by mohly výrazně změnit situaci moderní technologie, které uživatelům nabídnou jednoduché ovládání, ověřené zdroje informací spolu s možností vzdělávat se v oboru. „Naše nová on-line platforma pro obchodování na kapitálových a peněžních trzích ARBES myTrader umožňuje investovat jak profesionálům, tak i začátečníkům kdykoliv a odkudkoliv, například i z pohodlí vlastního domova. Přináší řadu inovativních funkcí, například tzv. social trading anebo pokročilou analytiku,“ uvedl Jan Denemark. Prozatím se investoři rozhodují zejména na základě fundamentální a technické analýzy dat o daném investičním produktu. Social trading však umožní, aby každý investor on-line následoval investorská rozhodnutí jiných investorů. Investor „začátečník“ tak může následovat například seniorního odborníka na investice do akcií na Pražské burze apod. Je to obdoba „sdílení“ na sociálních sítích přenesená do světa investorů.
S pomocí této aplikace může investor snadno investovat i sledovat vývoj své investice. Z průzkumu totiž vyplynulo, že až 55 % investorů by rádo sledovalo stav své investice online, a to nejlépe minimálně 2x měsíčně. Pravidelný papírový výpis je sice stále považován za důležitý historický snímek vhodný k dočasné archivaci, ale míra ocenění se snižuje, dnes jej ocení již jen třetina investujících Čechů. Schůzka s poradcem je vítaná, ale zabírá příliš mnoho času, a proto ji preferuje jen 15ti procentní skupina.

To, že ARBES myTrader může podpořit další zájem o investice do cenných papírů, měn a komodit, souvisí také s tím, co Češi považují za možné akcelerátory jejich zájmu o takové investice. Jsou to různé formy „vyzkoušení si“ takového obchodování (25 % respondentů), osvěta o takových investicích (20 % respondentů) a konečně možnost investovat menší částky (30 % respondentů), což také nepřímo může podpořit myTrader díky „zlevnění“ jednotlivých transakcí tím, že eliminuje makléře z celé transakce.

Každý investor – uživatel ARBES myTrader – může mít přístup nejenom k akciím obchodovaných na české burze, ale také k oblíbeným a mediálně zajímavým titulům jako je Apple, Facebook, americké banky či německé společnosti Siemens nebo E.ON. ARBES myTrader je připojen prostřednictvím datových poskytovatelů k burzám v podstatě kdekoliv na světě.
Navíc trend výše objemu investic naznačuje změnu, protože průměrný objem obchodování na Pražské burze se v roce 2015 zvýšil oproti roku 2014 o 23 % na 758 miliónů korun českých.

Další zjištění průzkumu:
• Čtvrtina Čechů očekává roční zhodnocení investice ve výši 15 %, čtvrtině by se líbilo zhodnocení ve výši 10 %, pětina by se spokojila i 5 % ročním zhodnocením.
• 40 % investorů investuje částku do 50 000 Kč ročně, 30 % částku v rozmezí 51 000-100 000 Kč.
• Nejčastěji zmiňovaným zužitkováním vydělaných peněz je jejich následné investování, tudíž vydělané peníze jsou opět použity pro další investice, zde označené jako reinvestice (35 %)Dále to jsou nákupy nemovitostí (20 %) nebo dopravních prostředků vyšší cenové kategorie včetně motocyklů a jacht (15 %).
Exkluzivní analýza sociálních sítí a webových diskusí, kterou provedla společnost Yeseter, analyzovala v období od 1. ledna do 31. května 2015 celkem 37 928 příspěvků na téma investiční produkty a investování. Za příspěvek byl považován článek na zpravodajském serveru, blog, diskusní příspěvek pod tímto článkem nebo blogem, zmínka na diskusním fóru, tweet z Twitteru, komentář na zdi sociální sítě Facebook nebo Google+.