Průzkum: ERP pomáhá v podpoře byznysu a podnikání

logo-jkr-webPrůzkum mezi zákazníky z oboru logistiky a dopravy provedla společnost J.K.R., přední český dodavatel podnikových informačních systémů. Průzkum mezi 90 společnostmi poukazuje na to, že více než polovina firem zůstala nedotčena oslabením poptávky. Výsledky také ukazují, že ERP aplikace hrají důležitou roli při úspoře času, nákladů a podpoře kontinuity podnikání.

Téměř tři čtvrtiny respondentů využívají všechny možnosti vedení podnikové agendy, které jim ERP nabízí. Mezi nejvíce požadované funkce ERP v oblasti logistiky a dopravy patří číselníky partnerů a obchodních případů, fakturace, účetnictví, skladové hospodářství, mzdy, logistika, doprava, sledování vozidel přes GPS, plánování tras a vytěžování vozidel. Naopak mezi sporadicky využívané součásti patří CRM, workflow a BI.

Při hodnocení konkrétních úspor a přínosů, které z nasazení ERP řešení ve firmě plynou, se téměř 80 procent respondentů shodlo na tom, že se jedná především o zkrácení času na získání potřebných informací, snížení chybovosti a duplicity při zadávání dat, redukci nákladů na administrativu a větší přehled o aktuálním stavu a finanční situaci firmy. S přihlédnutím k potřebám dopravních firem se pak jednalo o lepší přehled o provozu a statistikách vozidel a dále také o zefektivnění personalistiky řidičů.
Obecně považují firmy z oblasti dopravy a logistiky úroveň podnikových informačních systémů ve své firmě za vyhovující. Tři čtvrtiny si myslí, že ERP splňují jejich požadavky a pomáhají jim podporovat podnikání.

Co se týče technologického rozvoje, patří mezi nejčastější plány do budoucna zvyšování výkonu společnosti a zrychlení reakce na aktuální požadavky trhu, snaha o větší propojení vozidel a řidičů s informačním systémem ve firmě, nebo například také zavedení elektronického oběhu dokumentů a jejich výměny s obchodními partnery. Také hardware, síťové vybavení a příslušenství považuje téměř třetina dotázaných za zastaralé a nevyhovující a uvažuje o postupné obměně.

Úplně všichni respondenti se pak shodli v otázce ekologicky odpovědnějšího podnikání. V souladu s posledními trendy v této oblasti firmy například recyklují suroviny, mají obalové hospodářství, snaží o co nejmenší plýtvání jakýmikoliv zdroji, používají méně energeticky náročné technologie, ekologicky likvidují odpad, využívají ekologická paliva, nebo upřednostňují úspornější motory.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
Podnikové informační systémy třídy Byznys, které mimo jiné obsahují moduly CRM, Workflow, Business Intelligence, Projektové řízení, využívá v Česku více než 1 200 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu.