Průzkum společnosti Grafton naznačuje konec stagnace platů

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila aktuální výsledky svého každoročního průzkumu platů. Materiál poskytuje přehledné porovnání finančního ohodnocení u 8 vybraných segmentů v rámci všech regionů České republiky. Z šetření vyplývá, že největší regionální rozdíly ve výši platů lze sledovat v oblastech informačních technologií a financí, tedy tam, kde je největší poptávka po odbornících.

V oblasti informačních technologií je to především kvůli dynamickému rozvoji oboru, v oblasti financí proto, že Česká republika zůstává jednou z nejatraktivnějších zemí, co se týká výběru vhodné lokality při centralizaci finančních procesů globálních společností. Z průzkumu dále vyplývá, že absolventům nabízí příležitosti především segment obchodu a marketingu.

Společnosti z těchto oborů inklinují k tomu, že si vyhledávají na trhu talenty, které posléze zaměstnají na bázi stáží, trainee programů nebo juniorských pozic. Firmy z technických profesí pak mají nejčastěji zájem o takové uchazeče, kteří se mohou prokázat alespoň tříletou praxí v oboru, dobře ovládají minimálně jeden jazyk a jsou ochotni za prací dojíždět. Ve stavebnictví roste poptávka po projektových manažerech se znalostí angličtiny.

100 tisíc a více v IT
Průzkum ukazuje, že největší konkurence mezi uchazeči i mezi samotnými firmami panuje tam, kde je pracovní trh nejdynamičtější. Překotný vývoj a důraz na nejnovější trendy je v současnosti typický pro oblast informačních technologií a telekomunikací. Zaměstnavatelé se zde zaměřují téměř výhradně na specialisty s praxí, na kvalitu a flexibilitu. Největší poptávka je po vývojářích (Java, C#/.NET, ale i vývojářích mobilních aplikací), řada firem poptává i specialisty v oblasti Big Data, datových skladů a datových analýz, a velká poptávka je také po odbornících na virtualizaci a cloudová řešení (privátní a veřejné cloudy). Nejvyšší mzdy se na všech IT pozicích drží tradičně v Praze, ovšem Brno již (oproti předchozím letům) začíná Prahu dorovnávat, na některých pozicích jsou běžné výplaty ve výši 100 000 Kč i výše. Nejlepší podmínky pak může získat CIO, systémový architekt, ředitel technické podpory, manažer vývoje SW či projektový manažer.

Průmysl oživuje, roste zájem o zkušené techniky
V oblasti průmyslové výroby přetrvává velká poptávka po zkušených uchazečích technického zaměření. Pokud mají uchazeči alespoň tři roky zkušeností v oboru, ovládají minimálně jeden jazyk na komunikativní úrovni a jsou ochotni se za prací přestěhovat nebo dojíždět, mají velké šance získat kvalitní a dobře placené zaměstnání. Například v jihomoravském nebo ve zlínském kraji mají coby vedoucí výroby šanci na plat ve výši až 100 000 korun měsíčně. Mezi absolventy pak mají větší příležitost na uplatnění pouze flexibilní zájemci se specializací (design, kompozitní materiály, strojní výroba) a s dostatečnou jazykovou vybaveností.

Centra sdílených služeb nabízí atraktivní uplatnění absolventům s jazyky
V minulém roce pokračovala v České republice expanze sektoru podpůrných podnikových služeb (Business Support Services), která zabezpečují chod podpůrných funkcí nadnárodních firem, zejména v oblasti IT, zákaznického servisu, účetnictví, nákupu a HR.

Zájem investorů, zejména o Prahu, Brno, ale i další lokality, je dán nejen strategickou polohou České republiky v centru Evropy, ale hlavně̌ kvalitou a dostatkem pracovní síly s výbornou jazykovou výbavou. Velké šance mají v této oblasti i absolventi, kteří disponují alespoň dvěma cizími jazyky – nejčastěji je poptávaná kombinace angličtiny a dalšího evropského jazyka, zejména němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny, výjimkou však nejsou požadavky na znalost skandinávských jazyků, holandštiny nebo arabštiny. Atraktivní prostředí mezinárodních firem láká hodně i cizince žijící v České republice. Mzdové podmínky jsou v Praze a v Brně srovnatelné a jsou zhruba o 20 % vyšší než v jiných regionech ČR. Nejlepší podmínky může získat manažer telefonního či zákaznického centra, jehož mzda v Praze či Brně začíná na 50 000 Kč a dosáhnout může až k
70 000 Kč.

Angličtina zvyšuje plat i ve stavebnictví
Stavebnictví prošlo v posledních letech výraznou ekonomickou krizí. Z aktuálních statistických údajů však vyplývá, že stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Poptávka je nyní především po projektových manažerech, a to nejen od zahraničních společností, které expandují do České republiky, ale i od tuzemských firem, které začínají získávat více stavebních zakázek. Mzdy se ve stavebnictví drží na podobné úrovni ve všech regionech i profesích. Stavbyvedoucí se znalostí angličtiny si může vydělat až o 10 000 Kč za měsíc více než ten, který hovoří jen česky. Zatímco v regionech si rozpočtář vydělá stejně jako obchodník či stavební inženýr, v Praze je jeho práce ceněna až o 15 000 Kč výše.

Bankovnictví a finanční služby
Rok 2013 byl celkově poznamenán stagnací na trhu práce a tato situace se týkala i bankovního sektoru. Největší poptávku po nových zaměstnancích zaznamenal korporátní segment na pozicích specialistů a poradců. Uchazeči museli v drtivé většině splňovat vysoké požadavky týkající se adekvátní praxe z obchodních pozic, ideálně z finančních institucí.
Co se týká interních finančních procesů, i nadále přetrvává trend sjednocování oddělení a následné snižování počtu zaměstnanců. Následkem toho jsou v mezinárodních společnostech mnohdy rušena celá oddělení, případně jsou přesunuta/centralizována ve vybraných zemích. Česká republika zůstává i nadále jednou z nejatraktivnějších zemí co se týká výběru vhodné lokality při centralizaci finančních procesů globálních společností. Na základě všech těchto přesunů a změn vznikají atraktivní pozice pro uchazeče se zajímavými jazykovými kombinacemi.

Výše mezd se podobně jako v segmentu IT dost regionálně liší. Například finanční kontrolor v Praze si vydělá až o 20 000 Kč více než ve Zlíně, Jihlavě či Hradci Králové. Jedinou pozicí, která vydělá stejně jak v Praze, tak i v regionech, je účetní s 1 až 3 lety zkušeností.

Marketingové firmy loví mezi absolventy
Zajímavé jsou trendy v oblasti obchodu a marketingu, kde firmy stále častěji inklinují k tomu, že si vyhledají na trhu talenty, které posléze zaměstnají na bázi stáží, nebo juniorských pozic. Tato praxe představuje velkou příležitost především pro absolventy. Společnosti upřednostní buď kandidáty se silnou motivací, anebo kandidáty, kteří mají určitou specializaci a kontakty v požadovaném oboru. V rámci obchodních pozic jsou dlouhodobě žádaní kandidáti z pozic Key Account Managerů, nejlépe s kontakty na jednotlivé nákupčí – především se jedná o obory potraviny, FMCG anebo elektronika. V oblasti marketingu sledujeme dlouhodobý rostoucí trend online marketingu. Společnosti proto hledají odborníky, kteří se v oblasti digital marketingu orientují a zároveň̌ umí obchodně zúročit příležitosti, které internet pro marketing v současné době̌ nabízí. V marketingu se dále hojně obsazují pozice Brand Manager v oblasti FMCG.

Zajímavé je, že v rámci ČR se na nejnižší úrovni nacházejí platy na marketingových a obchodních pozicích v olomouckém regionu. Zbytek republiky je až na mírné výkyvy v relativní rovnováze. Nejnižší výplatu si pak domů nosí specialisté telefonického prodeje.

Farmaceutický průmysl s vysokými požadavky
Za velmi atraktivní je mezi uchazeči v České republice považován trh zahrnující farmacii a zdravotnictví. Na druhou stranu jsou požadavky na kvalifikaci ze strany farmaceutických firem na vysoké úrovni. Největší poptávka ze strany společností je převážně v oblasti obchodu a marketingu. Největší rozdíly v platech mezi regiony lze zaznamenat v případě obchodních zástupců. Ti v Hradci Králové nebo v Praze si mohou vydělat až o 20 000 korun více než obchodní zástupci z Olomouce.

Zájem firem avizuje oživování ekonomiky
Průzkum, který byl realizován v průběhu 2. čtvrtletí roku 2014, poskytuje přehledné srovnání aktuálních mezd na trhu práce v jednotlivých regionech České republiky. Prezentovaná data vycházejí především z nástupních platů uchazečů, kterým společnost Grafton Recruitment zprostředkovala zaměstnání, a dále z poptávek firem, pro něž agentura vyhledávala zaměstnance.

Podle Martina Ježka, obchodního ředitele společnosti Grafton Recruitment, lze od počátku letošního roku sledovat zvýšený zájem klientů o obsazování nových pozic, stejně jako o průzkumy podmínek v jednotlivých segmentech trhu. „Tento nový trend evidentně souvisí s postupným oživováním ekonomické aktivity v České republice,“ říká Martin Ježek a dodává: „Domnívám se, že po období stagnace a poklesu reálných mezd v České republice v letech 2010–2013 se rok 2014 a zejména jeho 2. pololetí ponese ve znamení změny.“