Průzkum společnosti Portworx ukazuje, že největšími problémy při správě stavových aplikací na platformě Kubernetes jsou mobilita a ochrana dat

Nová verze nástroje Portworx PX-Backup umožňuje ochranu dat napříč různými cloudy a migraci stavových aplikací provozovaných na platformě Kubernetes

Společnost Porworx z rodiny Pure Storage ® (NYSE: PSTG), průkopníka v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, představila výsledky svého průzkumu mezi, který mapoval názory koncových uživatelů na provozování stavových aplikací na platformě Kubernetes.

Platforma Kubernetes hraje i nadále klíčovou roli při zvyšování agility a odolnosti podnikání v souvislosti s tím, jak se podniky snaží modernizovat své aplikace a infrastrukturu. Průzkum, kterého se zúčastnilo 500 IT profesionálů v USA a Velké Británii, ukázal, že podle více než poloviny respondentů jsou zvýšení agility (58 %) a zvýšení odolnosti (52 %) hlavními důvody pro rozhodnutí vytvářet a nasazovat stavové aplikace na platformě Kubernetes.

Další klíčová zjištění průzkumu:

  • Dopady na ekonomické výsledky společnosti: IT profesionálové se shodují, že provozování stavových aplikací v systému Kubernetes jim umožňuje rychlejší vývoj (54 %) a škálování (55 %) aplikací a zároveň zvyšuje efektivitu vývojářů (55 %).
  • Zálohování a obnova je klíčovým požadavkem: Jako nejkritičtější požadavky na stavové aplikace provozované na Kubernetes označili IT profesionálové zálohování a obnovu (55 %), mobilitu dat a správu kapacity (49 %) a vysokou dostupnost (48 %).
  • Mobilita a ochrana dat jsou výzvou: Mobilita dat (29 %) představuje požadavek, s jehož splněním mají IT profesionálové při provozování stavových aplikací na platformě Kubernetes největší potíže; z hlediska provozu je největším problémem ochrana dat (46 %).
  • Očekává se nárůst stavové zátěže: Většina (87 %) respondentů očekává, že se podíl stavových pracovních úloh v příštích 12 měsících zvýší, 9 % předpokládá, že zůstane stejný, a pouze 4 % očekávají snížení.

„Výsledky našeho nejnovějšího průzkumu zdůrazňují naléhavou potřebu zabezpečení kritických aplikací na platformě Kubernetes pomocí komplexní strategie pro ochranu dat a dodržování předpisů. Jsme rádi, že díky nejnovějším vylepšením nástroje PX-Backup můžeme globálním zákazníkům nabídnout řešení, které je nezávislé na dodavateli a umožňuje skutečně spravovat a zabezpečit jejich moderní a současně distribuovanou infrastrukturu Kubernetes,“ uvedl Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel skupiny Cloud Native Business Unit společnosti Pure Storage.

Zmíněné nejnovější vylepšení nástroje Portworx® PX-Backup 2.1., které Pure Storage oznámil zároveň s výsledky studie, poskytují podnikům komplexní ochranu dat, mobilitu napříč prostředím více cloudů a lepší podporu shody s předpisy pro aplikace provozované na platformě Kubernetes – bez ohledu na to, zda jsou spuštěny v lokálním prostředí (on premises) nebo v cloudu. Nová vylepšení zahrnují:

  • Přenositelnost aplikací mezi cloudy: Nástroj PX-Backup přináší přenositelnost aplikací mezi libovolným cloudem nebo lokálním datovým centrem. S nejnovější verzí PX-Backup mohou zákazníci zálohovat aplikace Kubernetes běžící v jednom cloudu nebo datovém centru a obnovit je v jakémkoli jiném.
  • Vylepšená kompatibilita s předpisy díky pravidlu 3-2-1 pro zálohování na libovolném úložišti: Pravidlo zálohování 3-2-1 je průmyslovým standardem pro jakýkoli plán ochrany dat a zajišťuje obnovu při několika scénářích selhání. Nástroj PX-Backup dokáže v nové verzi odlehčit zálohování ze snímků CSI (Container Storage Interface) do objektového úložiště. Podniky provozující aplikace Kubernetes na Portworx PX-Store, libovolné úložné službě kompatibilní s CSI nebo cloudovém úložišti mohou nyní pomocí PX-Backup udržovat tři kopie dat (produkční, snímky a záložní kopie) na diskovém i objektovém úložišti. Tento přístup poskytuje flexibilitu při ukládání dat mimo pracoviště (off-site, v libovolném cloudu) a splňuje požadavky na zálohovací program založený na principu 3-2-1.
  • Rozšířené obnovení s podporou sdílených souborů: Kromě stávajících možností zálohování blokových pracovních úloh mohou nyní podniky zálohovat a obnovovat aplikace běžící na trvalých svazcích typu read-write-many (RWX, mnohonásobné čtení i zápis) poskytovaných jako sdílené soubory ze serveru FlashBlade, proxy svazků Portworx nebo libovolného serveru NFS.
  • Vylepšená ochrana pomocí PX-Secure: Uživatelé nástroje PX-Backup mohou v nové verzi využívat řízení přístupu na základě rolí i šifrovací služby nabízené v Portworx PX-Secure, čímž získají další vrstvu podpory zabezpečení pro své moderní aplikace a možnost snížit režijní náklady na správu.

Nástroj PX-Backup 2.1 bude k dispozici v listopadu 2021. Podrobnější informace:

Průzkum: provozování stavových aplikací v systému Kubernetes