Rok 2023 v byznysu a technologiích: předplacené služby, kontejnery, vliv rostoucích cen energií a experti se širším záběrem

Příští rok přinese zrychlení trendů, které se ve světě technologií a byznysu projevovaly již dříve. Podniky budou ještě více usilovat o energetickou úspornost a preferovat modely s platbou podle spotřeby namísto investičních výdajů. Pokračovat bude i snaha vyrovnat se s problémy dodavatelských řetězců a překonat závislost (lock-in) na jediném poskytovateli cloudu. Taková je prognóza roku 2023 podle společnosti Pure Storage, průkopníka v poskytování pokročilých technologií a služeb v oblasti ukládání dat.

Náklady na energie urychlí navrhování ekologických datových center

O ekologicky šetrném designu se v souvislosti s datovými centry mluví již několik let. Tento obecný požadavek na vyšší efektivitu však nedávno dostal nový impulz v podobě prudce rostoucích cen energií. Datová centra dnes odpovídají zhruba za 1 % celosvětové spotřeby elektřiny a dá se očekávat, že pro stavbu nových center budou stále více preferována místa s levnou energií z obnovitelných zdrojů. Ve snaze dále snížit náklady na energii se také začnou preferovat technologie navržené tak, aby spotřebovávaly výrazně méně energie, vyžadovaly méně chlazení a produkovaly mnohem menší objem odpadu.

To vše se samozřejmě netýká zdaleka pouze datových center. Náklady na energie mají kvůli svému růstu obrovský dopad na ekonomické výsledky firem prakticky bez ohledu na obor jejich podnikání. Tématem pro nejvyšší vedení budou proto technologie, které umožní spotřebu energie snížit.

Řízení rizik povede k nasazování prediktivní analytiky

V ekonomickém klimatu roku 2023 bude muset mít řízení rizik jako prioritu prakticky každý zaměstnanec s rozhodovací pravomocí. Dojde k hloubkovému posouzení ekonomických toků uvnitř společností a jejich finančních struktur a technologií. V důsledku toho budeme pravděpodobně svědky růstu prediktivní analytiky a podrobného modelování. Každá společnost má samozřejmě velké množství dat a většina se s nimi snaží něco dělat, často se však soustředí na to, jak reagovat na aktuální vývoj trhu. Postupně se ale začne více prosazovat využití dat za účelem předpovědí a pohledu do budoucna, a to právě v rámci celkového zaměření na řízení a zmírňování rizik.

Finanční ředitelé povedou agendu a budou preferovat předplacené služby

V příštích dvanácti měsících a pravděpodobně i později budou finanční ředitelé v mnoha případech určovat agendu celé firmy. Nejvyšší vedení firmy (C-suite) se na finanční výsledky samozřejmě soustředí prakticky neustále, ale v příštím roce se tento důraz ještě zintenzivní, což také posílí pozici finančních ředitelů. V technologickém sektoru se budou ještě více analyzovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) a meziroční návratnost investic. Pro mnoho organizací to bude znamenat cílenější přechod k předplaceným službám, které nabízejí větší kontrolu nad výdaji.

Mnoho finančních týmů upřednostňuje z hlediska investičních (capex) a provozních (opex) výdajů obecný přístup Capex-before-Opex. Odpisy fyzických aktiv, jako je IT hardware, představují užitečný mechanismus pro zlepšení stavu podnikového účetnictví. Tento přístup se hodí zejména pro společnosti, které mají dostatek hotovosti. Nepředvídatelné náklady na energie a infrastrukturu však v současné situaci znamenají, že předplatné s fixními náklady vypadá velmi lákavě, a to zejména ve spojení s tím, že nové služby lze pak mnohdy zavádět bez masivních počátečních investic. Předplacené služby by proto mohly být pro finanční ředitele i další manažery odpovídající za rozpočty stále lákavější volbou.

Robustní strategie dodavatelského řetězce je pro konkurenceschopnost nezbytností

Posledních několik let přineslo tvrdé lekce podnikům, které spoléhaly na nákupy od dodavatelů postrádajících odolný dodavatelský řetězec. Čekací doby na produkty B2B i spotřební zboží dosahují v některých případech řád měsíců nebo dokonce let. Podniky již nechtějí objednávat u společností, které se s narušenými řetězci nedokážou vypořádat. Balíčky technologií jsou proto navrhovány tak, aby s nejistým prostředím počítaly. Firmy, které dokážou i za současné situace dodávat včas, získají velkou konkurenční výhodu. Kupující se budou snažit najít dodavatele s provozem a výrobou ve více lokalitách a na více kontinentech. Síla dodavatelského řetězce společnosti se bude odlišovat flexibilitou, odolností a schopností reagovat na aktuální změny.

Kontejnery budou klíčem cloudově neutrální infrastruktury, která překoná uzamčení (lock-in)

Zejména velké podniky v minulosti spolupracovaly s různými poskytovateli cloudových služeb pro různé případy použití. Problémem tohoto přístupu byla ale mnohdy vzniká závislost na poskytovatelích cloudu, lock-in, kterého už mají zákazníci dost. V příštím roce dojde proto k nárůstu počtu zákazníků, kteří do svých plánů zabudují cloudovou neutralitu, což jim umožní se uzamčení vyhnout. Za tímto účelem budou společnosti ve velké míře spoléhat na kontejnerizaci aplikací; tyto aplikace pak budou díky tomu přenositelné napříč infrastrukturou privátního, veřejného i hybridního cloudu, a to bez ohledu na konkrétního poskytovatele služeb. Rovněž zesílí snaha konsolidovat správu kontejnerizovaných aplikací pomocí platformy Kubernetes, která pro cloudově neutrální prostředí nabízí potřebnou flexibilitu, rychlost, nákladovou efektivitu a zabezpečení.

Najímání IT specialistů je stále obtížnější, organizace budou najímat více lidí se širšími dovednostmi

Prakticky každá organizace se dnes snaží najít nedostatkové specialisty na Kubernetes, analýzu dat a strojové učení, protože to jsou v rámci IT aktuálně jedny z nejžádanějších dovedností. Firmy však současně nechtějí najímat lidi, kteří jsou dobří jen v jediné věci – potřebují lidi se širokým záběrem, kteří se budou přizpůsobovat měnícím se technologiím. Oba tyto faktory povedou k tomu, že organizace začnou přijímat i na kritické pozice méně úzce zaměřených specialistů. Lidé s obecnějším rozhledem budou namísto toho školeni pro konkrétní situace a aktuálně potřebné technologie. Z dlouhodobého hlediska to bude pro organizaci podnikového IT i mnohem efektivnější; úzcí specialisté, kteří jsou jedinými zaměstnanci schopnými řešit konkrétní problémy, mají tendenci fungovat ve firmách jako úzké hrdlo.