Rozšířením platformy Portworx přináší Pure Storage novou definici úložišť pro moderní aplikace

Nová verze Portworx Enterprise přináší úložiště ve formě kódu, řízené jako celek z platformy Kubernetes. Úložiště tak funguje konzistentně v libovolném hybridním prostředí, nezávisle na konkrétní infrastruktuře nebo konkrétním cloudu.

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, představila novou verzi řešení Portworx Enterprise 2.8. Díky možnosti integrace napříč portfoliem produktů a služeb Pure a platformou VMware Tanzu, lze řešení Portworxvyužít k rozšíření použití platformy Kubernetes a tyto změny provést s bezkonkurenční jednoduchostí. K novým funkcím patří dynamické poskytování úložišť FlashArray a FlashBlade, jednotný přehled o prostředí a podpora pomocí nástroje pro správu Pure1. Díky tomu umožňuje Portworx hladké spouštění a provoz kontejnerizovaných úloh napříč cloudem, fyzickou infrastrukturou (bare metal), poli Pure Storage a dokonce i úložnými řešeními konkurenčních dodavatelů.

Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 40 % ředitelů pro infrastrukturu a provoz implementovat architektury hybridního cloudového úložiště; jedná se nárůst z 15 % v roce 2021. I po přijetí strategie hybridního cloudu zákazníci potřebují konzistentní prostředí pro provoz moderních aplikací. To znamená, že potřebují stejnou úroveň funkcí pro úložiště i správu dat, bez ohledu na to, zda tato data jsou uložena v cloudu nebo v místním prostředí (on-premise). S nejnovější verzí Portworx Enterprise 2.8 získají zákazníci stejné prostředí pro aplikace Kubernetes bez ohledu na jejich umístění, navíc s širokou podporou ekosystému Kubernetes.

Portworx přináší nejjednodušší způsob spouštění aplikací Kubernetes

Verze Portworx Enterprise verze 2.8 jde výrazně nad rámec možností nabízených jinými úložnými řešeními, která jsou omezena na přístup konektoru, jak ho podporuje rozhraní Kubernetes Container Storage Interface (CSI). Portworx naproti tomu nabízí softwarový přístup nativně přímo ke Kubernetes, což umožňuje vysokou úroveň škálovatelnosti a spolehlivosti. Portworx kombinuje správu nativního cloudového úložiště a služby ochrany dat s řešeními Pure Storage FlashArray a FlashBlade, které umožňují bezproblémové nasazení. Když uživatelé vytvářejí pomocí řešení Portworx nativní kontejnerové svazky, jsou na FlashArray a FlashBlade automaticky vytvářeny svazky úložiště nebo systémy souborů. Tento přístup přináší zákazníkům opravdu úložiště ve formě kódu (storage-as-code), protože svazky a systémy souborů lze zřídit pomocí systému Kubernetes bez nutnosti přímého rozhraní se záložními poli úložiště. Nativní kontejnerové svazky přebírají od Portworx celou sadu funkcí pro správu kontejnerizovaných úložišť, včetně zálohování, zotavení po havárii, zabezpečení, automatického škálování a migrace. Tyto funkce nejsou vázány na konkrétní hardware a naopak jsou spojeny s kontejnerizovanou aplikací, když se tato aplikace např. přemisťuje mezi nasazením on-premise a v cloudu. Díky této nové integraci mohou zákazníci spravovat své moderní aplikace, jako by šlo o nativní aplikace v prostředí Kubernetes, přičemž lze současně využívat výhody podnikových funkcí polí Pure, jako je deduplikace a komprese dat. Tento přístup umožňuje dosáhnout redukce dat až na úrovni 10:1 v závislosti na pracovní zátěži a spolehlivost 99,9999 % v prostředí s více než 40 000 poli.

Prediktivní funkce Pure1 jsou nyní k dispozici i pro aplikace Kubernetes provozované na platformě Portworx: Nejnovější verze Portworx umožňuje metriky využití clusterů a svazků Kubernetes shromážděné řešením Portworx zasílat do nástroje pro správu Pure1. Tímto způsobem vznikne sjednocené prostředí pro sledování a podporu zákaznických aplikací Kubernetes s Portworx na portálu Pure1. Zákazníci mohou díky tomu kompletně (end-to-end) sledovat nasazení svých aplikací Kubernetes a řešit případné problémy. Pure1 navíc shromažďuje data nezbytná k pochopení vzorců nasazení, což umožňuje zákazníkům těžit z prediktivních podpůrných schopností Pure1.

Ochrana aplikací Kubernetes rychlé zotavení pomocí Portworx a FlashBlade

Systém pro zálohování PX-Backup je prověřen pro spolupráci s FlashBlade (jednotnou platformou Pure pro rychlou práci se soubory a objekty) a dokáže zajistit vysoce výkonné zálohování a obnovu úloh založených na Kubernetes. Kombinací PX-Backup s FlashBlade mohou zákazníci chránit celé aplikace Kubernetes, včetně dat a konfigurace, a těžit z rychlého obnovení úložiště FlashBlade (rychlost obnovy až 270 TB/h).

Jednotné prostředí pro všechny aplikace Kubernetes provozované na Pure: Nová verze umožňuje zákazníkům úložných systémů Pure FlashArray a FlashBlade používat Portworx Enterprise 2.8 k dosažení nejvyšší úrovně výkonu, škálování, automatizace, ochrany dat a zabezpečení dat pro produkční aplikace v prostředí Kubernetes. Zákazníci, kteří s prostředím Kubernetes teprve začínají a takto pokročilé požadavky nemají, budou moci využít výhod nové nabídky plánované na letošní léto. První nástroj společnosti Pure pro prostředí Kubernetes, Pure Service Orchestrator® (PSO), se stane součástí Portworx Essentials. Tato bezplatná verze Portworx zákazníkům poskytne jednotnou orchestraci úložiště pro Kubernetes.

„Pure a Portworx společně redefinují, jak vypadá úložiště pro moderní nativně cloudové aplikace. Poskytnutí úložiště, které lze plně orchestrovat prostřednictvím platformy Kubernetes, přináší bezproblémové hybridní cloudové prostředí, což pro zákazníky znamená zásadní změnu,“ uvádí Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel divize Cloud Native Business Unit ve společnosti Pure Storage.

Portworx Enterprise 2.8 bude k dispozici od června 2021. Podrobnější informace: portworx.com/portworx-enterprise-2-8