Rozšířením portfolia řešení Evergreen plní společnost Pure Storage svůj závazek poskytovat podnikům po celém světě skutečnou flexibilitu a modernizaci úložišť

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování pokročilých technologií a služeb v oblasti ukládání dat, potvrdila na konferenci Pure//Accelerate techfest22 svůj závazek poskytovat jednoduchá, spolehlivá a škálovatelná úložiště a představila Evergreen//Flex, novou úroveň architektury Evergreen, která rozšiřuje možnosti technologie Pure Evergreen™ na celé portfolio Pure. Uvolněním a přesunem nevyužívané kapacity úložiště tam, kde je nejvíce potřeba, umožňuje Evergreen//Flex bezkonkurenční efektivitu ukládání dat. Jedná se nejnovější přírůstek do rostoucího portfolia služeb Evergreen založených na předplatném.

Nepružné a na lidskou práci náročné fungování tradičních úložišť představuje již dlouho problém pro organizace, které se snaží o digitální transformaci. Tradiční úložiště znamenají vysoké náklady, krátké cykly obnovy technologií, nutnost upgradů pomocí vysokozdvižných vozíků, přestavby a dokupování úložišť, neplánované prostoje, vysoce rizikovou migraci dat a celkovou složitost jejich ukládání.

Globálně působící podniky proto přecházejí na flexibilní provozní modely založené na spotřebě. Stále více investují do moderních technologií a služeb, které optimalizují obchodní hodnotu v čase, a zároveň upřednostňují škálovatelná řešení. Společnost Pure se snaží zákazníky v tomto jejich směřování podpořit. Proto předefinovala zastaralé obchodní modely, na nichž stojí tradiční infrastruktura pro ukládání dat, a umožnila podnikům poskytovat kapacitu datových úložišť tam, kde je nejvíce potřeba, což v konečném důsledku zvyšuje pružnost a efektivitu provozu. Od zavedení své úložné architektury Evergreen před více než deseti lety využívá společnost Pure vědeckého pokroku k tomu, aby se ukládání dat už navždy zjednodušilo.

Program Evergreen Storage společnosti Pure založený na předplatném byl poprvé představen v roce 2015. Připravil půdu pro novou éru vlastnictví IT tím, že umožnil zákazníkům skutečně si předplatit inovace. Program Evergreen, který od té doby konkurence v oboru často napodobuje (ovšem nedokonale), přináší nákladovou efektivitu, delší a udržitelný životní cyklus technologií a modernizaci bez narušení provozu. Od svého spuštění se v rámci programu provedlo bez přerušení provozu více než 10 000 modernizací řadičů úložiště u více než 3 000 zákazníků. Společnost Pure dále reagovala na zájem zákazníků o další flexibilitu a transparentnost v oblasti úložišť a v roce 2018 spustila první model služeb pro úložiště, který je skutečně založen na spotřebě (Evergreen//One, dříve Pure as-a-Service).

Společnost Pure se nyní rozhodla dále posunout své bezkonkurenční prvenství v poskytování úložišť jako služby (STaaS) a zároveň podpořit zákazníky bez ohledu na to, v jaké fázi přijetí flexibilních modelů provozu IT se právě nacházejí. Pure proto rozšiřuje své portfolio nabídek Evergreen:

  • Evergreen//Forever (dříve Evergreen Gold): Model Evergreen//Forever nabízí organizacím tradiční vlastnictví zařízení s předplatným softwaru, vždy moderním hardwarem a prvotřídní zákaznickou zkušeností. Evergreen//Forever zajišťuje, že organizace využívají na bázi předplatného vždy moderní infrastrukturu, která podporuje systém neustále se zlepšující v čase.
  • Evergreen//Flex: Nová úroveň architektury Evergreen, která uživatelům nabízí bezprecedentní způsob efektivního provozu úložiště a zároveň úspory energie. Evergreen//Flex poskytuje flexibilitu a přizpůsobivost pro přesun výkonu tam, kde to data a aplikace nejvíce potřebují, s bezpečností a kontrolou, která pochází z vlastnictví. Nejnovější model přináší modernizaci Evergreen//Forever a je nejefektivnějším způsobem, jak provozovat flotilu úložišť.
  • Evergreen//One (dříve Pure as-a-Service): Evergreen//One nabízí organizacím pro jejich úložiště skutečný model služeb založený na spotřebě, který poskytuje pružnost, transparentnost a jednoduchost spolu s proaktivním monitorováním a nerušivými aktualizacemi. Výkon a další parametry systému zajišťují smlouvy o garantované úrovni služeb (SLA). S modelem Evergreen//One přebírá společnost Pure zodpovědnost za poskytování úložiště tam, kde je to potřeba, a nabízí službu úložiště na vyžádání s flexibilitou lokálního nasazení (on-premises).

„Růst našeho portfolia Evergreen je důkazem odhodlání společnosti Pure zjednodušovat ukládání dat a vycházet vstříc zákazníkům bez ohledu na to, v jaké fázi své transformaci a přijímání nových cenových modelů se právě nacházejí. Uvedením modelu Evergreen//Flex se společnost Pure dále odlišuje od konkurence. Pure dnes nabízí nejširší flexibilitu nákupu a výběru v celém odvětví úložišť dat. Jsme nesmírně rádi, že můžeme našim zákazníkům i nadále pomáhat v dosahování lepších výsledků pomocí flexibilních a jednoduchých úložišť,“ uvádí Prakash Darji, generální ředitel divize Digital Experience Business Unit společnosti Pure Storage.

„Podniky chtějí moderní a pružné modely pro provoz úložišť založený na spotřebě, které umožňují agilitu a přizpůsobivost podle měnících se požadavků zákazníků. Rozšiřující se portfolio Pure Storage Evergreen – a přidání modelu Evergreen//Flex – nejenže vyvažuje potřebu flexibility a jednoduchosti, ale také zajišťuje vysoký výkon a škálovatelné, efektivní služby pro podporu růstu zákazníků,“ dodal Susan Middleton, viceprezidentka výzkumu pro oblast flexibilní spotřeby a strategií financování IT infrastruktury ve společnosti IDC.