SAP Infoden pro veřejný sektor se zaměřil na občana, data a efektivitu

Hlavním tématem virtuální konference SAP Infoden pro veřejný sektor 2021 byla modernizace veřejného sektoru postavená na třech pilířích: občan v centru zájmu, datově řízený stát a efektivní organizace. Konferenci uspořádaly české a slovenské pobočky SAP za podpory společnosti IBM jako hlavního partnera.

V úvodu Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR, shrnula roli IT během pandemie. Společnost SAP podle ní například velmi rychle upravila eNeschopenku tak, aby podporovala COVIDové programy a ošetřovné. V rámci pomoci organizacím postiženým pandemií SAP již v březnu celosvětově zdarma uvolnil celou řadu řešení, například pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců pracujících z domova. „Zmínit můžeme také německou aplikaci na způsob e-Roušky, která během uzávěry pomáhala promptnímu návratu turistů a má přes 20 milionů stáhnutí, anebo platformu, kterou jsme vyvinuli spolu s Evropskou komisí s cílem propojit národní eRouškové aplikace,“ uvedla Hana Součková. Loňský rok tak podle ní umožnil informačním technologiím potvrdit své místo na slunci a ukázat svoji důležitost.

Tři pilíře moderní veřejné správy
Moderní veřejný sektor z pohledu SAP stojí na třech pilířích. Prvním je Občan v centru zájmu neboli „Citizen Experience“ s důrazem na dostupnost a přívětivost veřejné služby. Na základě zpětné vazby je potřeba poskytované služby neustále vylepšovat, kontinuálně pracovat na satisfakci občana, stejně jako měřit a v reálném čase vyhodnocovat jeho zkušenosti s úřady. Procesy nesmí být komplikované, služby by měly být personalizované a samoobslužné a mělo by platit pravidlo „řekni mi to jednou“, aby občan nemusel jednomu úřadu dokládat informace, kterými již disponuje jiný úřad.

Druhý pilíř, Datově řízený stát, řeší data a datově řízené organizace i samotný stát. V dnešní technologické době je využívání všech relevantních zdrojů informací a jejich vyhodnocování v reálném čase s pomocí technologií, jakými jsou strojové učení, automatizace a inteligentní predikce, prakticky nutností.

Třetím pilířem je Efektivita, která definuje komplexní systémy jako plně integrované, s jednoduchým nasazením a správou. Jen pokud budou úřady používat moderní, uživatelsky přívětivé a automatizované systémy, budou moci díky jejich efektivitě zaměřit svoji energii na specifické a užitečné činnosti.

Příležitosti pro digitální stát
V Čechách a na Slovensku dodává SAP veřejnému sektoru spolehlivá řešení již téměř 30 let nejen jako ekonomický systém pro organizace státní správy, zdravotnictví, školství, ale i jako platformu pro kritické systémy státu, jakými jsou státní pokladna, výplatní stroj pojistných i nepojistných dávek, dotační systémy či daňový systém. Software SAP také podporuje personalistiku pro statisíce zaměstnanců státní správy. Stále ale existuje mnoho příležitostí k digitalizaci a inovacím i v jiných v oblastech.

Martin Ferenec, generální ředitel slovenské pobočky SAP, zhodnotil situaci na Slovensku a přiblížil stav informatizace slovenské veřejné správy i některé zajímavé projekty. Václav Provazník z IBM Česká republika hovořil mimo jiné o tom, že již 4 dny po vyhlášení nouzového stavu IBM připravila chatbota Anežku, který pomáhal návštěvníkům webu ministerstva zdravotnictví s orientací ve složité situaci. Během prvního týdne odbavila Anežka 50 tisíc interakcí a umožnila lidem v callcentrech soustředit se na složitější problémy.

Vladimír Dzurilla, poradce předsedy vlády a zmocněnec vlády pro oblast IT, a Milan Ištván, prezident Partnerstvá pre prosperitu, se během panelové diskuse zaměřili na digitální stát z pohledu České republiky i Slovenska a na to, jaké výzvy obě země čekají v oblasti digitalizace. Diskutovali také o cloudových technologiích, umělé inteligenci a v závěru představili svoji vizi fungování moderního státu v roce 2030. V navazující panelové diskusi se Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní v ČSSZ, a Ivo Rosypal, ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS na Ministerstvu vnitra ČR, zabývali vybranými projekty české veřejné správy z IT pohledu, například elektronickou neschopenkou či portálem občana.

V odpoledním bloku vystoupili odborníci ze společností SAP a IBM ve třech separátních sekcích s dalšími příspěvky, v nichž se věnovali automatizaci agendových systémů, flexibilní realizaci inovativních procesů moderní veřejné správy, ekonomickému systému nové generace, personalistice pro 21. století a dalším tématům.

Záznamy prezentací jsou dostupné na www.sapevents.cz.