Selhávající projekty přeměny obchodních procesů mají značný dopad na finanční výkon evropských firem

Nová studie EIU objednaná společností Logica zjistila, že 30 % projektů přeměny obchodních procesů nesplní svá očekávání, díky čemuž sledované firmy ztratí 10 miliard euro za rok.

Podle nové studie agentury The Economist Intelligence Unit (EIU), kterou nechala vypracovat společnost Logica, nepřináší celých třicet procent projektů zaměřených na přeměnu obchodních procesů v evropských společnostech takový výsledek, jaký je očekáván. Studie nazvaná Securing the value of business process change (Zajištění užitku projektů přeměny obchodních procesů) zkoumala vliv přeměny obchodních procesů na podnikové procesy a celkovou výkonnost. Do průzkumu bylo zapojeno 380 vedoucích pracovníků z firem působících v různých odvětvích v západní Evropě.

Studie zjistila, že evropské firmy investují do svých procedurálních přestaveb poměrně velké částky, u více než tří čtvrtin firem je na podobné projekty vynakládáno 1-6 % výnosů. Jedním z hlavních motivů pro realizaci změn obchodních procesů je pro 66 % evropských firem snaha o zlepšení finanční výkonnosti. Ve skutečnosti však tyto projekty nepřinesou vždy kýžený výsledek, neboť nezvýší procedurální efektivitu či celkový výkon společnosti. Mezi sledovanými společnostmi se tak ročně na neefektivní přeměny obchodních procesů vyplýtvá zhruba 10 miliard euro.

„Tohle zjištění nás vedlo k tomu, že jsme začali ve snahách o přeměnu obchodních procesů hledat faktory úspěchu a neúspěchu a vyčíslili finanční výkon společností, které při řízení projektů vedoucích ke změnám obchodních procesů zvolily ty nejvhodnější postupy. Na základě rozdílů v přístupu mezi nejúspěšnějšími a neúspěšnými jsme identifikovali rozhodující prvky úspěchu a také jsme vytvořili seznam doporučení pro úspěšný průběh přeměny obchodních procesů,“ uvedl Leon Manet, manager ze společnosti Logica. „Obzvláště nyní, v době zhoršeného ekonomického klimatu a nastupující recese, existuje silná poptávka po změně. Restrukturalizační projekty ve firmách však musí být realizovány tak, aby opravdu splnily své plánované cíle. Proto podporujeme společnosti ve využívání poznatků z této zprávy, abychom v rámci těchto projektů omezili plýtvání prostředky, což se stalo každodenní realitou firemního světa,“ dodal.

Úspěšné, výkonné firmy (vítěze) charakterizovala Logica jako společnosti, jejichž příjmy před úroky, zdaněním, znehodnocením měny a amortizací (EBITDA) rostly v posledních třech letech o dvacet procent či více. Neúspěšné, méně výkonné společnosti (poražené) pak jako ty, jejichž index EBITDA zůstal v posledních třech letech buď stejný, nebo dokonce poklesl.

Klíčovým zjištěním je, že vítězové bývají v plánování změn obchodních procesů ambicióznější. V těchto firmách najdeme mnohem častěji meziregionální a meziodborové projekty, než jak tomu bývá u poražených. Vítězové jsou také při plánování projektů aktivnější, nečekají s přestavbou na dobu, kdy se objeví problémy jako např. stížnosti zákazníků nebo ztráta tržního podílu, ale plánují ji v předstihu, aby zvýšili výkon společnosti, a zapojují do procesu plánování zákazníky a obchodní partnery.

Hlavní překážky efektivní přeměny obchodních procesů představují dle studie tyto faktory:

  • Tlak každodenních obchodních záležitostí (48 %)
  • Nedostatek zdrojů určených pro projekt (38 %)
  • Malá propojenost mezi funkcemi (38 %)
  • Chybějící podpora vrchního vedení (15 %)
  • Špatné plánování (16 %)
  • Nedostatek potřebného IT/ infrastruktury/softwaru (22 %)
  • Nedostatek zkušeností v oblasti navrhování podnikových procesů a/nebo řízení přestavby (21 %)

K těmto problémům přistupují vítězové a poražení velmi rozdílně. Vítězové hovoří o tlaku každodenního provozu mnohem častěji než poražení a vnímají jej jako zásadní komplikaci. V důsledku toho kladou důraz na to, aby byly změny obchodních procesů vnímány jako samostatný projekt s vlastním rozpočtem a nesnaží se tuto přestavbu řídit jako součást každodenní administrativy. Tento jednoduchý krok pomůže překonat hlavní překážky na cestě k úspěšné realizaci projektu, jmenovitě stres z každodenního provozu a nedostatek prostředků.

Hlavní důvody pro realizaci restrukturalizace
Zpráva v závěru uvádí také nejčastější motivaci pro spuštění projektů přeměny obchodních procesů, přičemž na čelních pozicích v posledních třech letech byly: zavedení nové technologie, outsourcing a integrace mezi různými regiony. Mezi budoucí výzvy pro evropské vedoucí pracovníky patří potřeba integrace mezi jednotlivými pracovišti a uvědomění si výhod včasné iniciativy, mezi něž patří například sdílená servisní centra či outsourcing.

Na strategické úrovni byly za nejčastější příčiny změn obchodních procesů uváděny: finanční výkon (mezi třemi hlavními důvody u 66 % firem), zlepšení péče o zákazníka (38 %), použití nejlepších metod (34 %) a reakce na konkurenční tlaky (28 %).

POZNÁMKA PRO EDITORA

O agentuře Economist Intelligence Unit

Economist Intelligence Unit je analytickou agenturou skupiny The Economist Group, vydavatele časopisu The Economist. Prostřednictvím globální sítě zhruba 650 analytiků neustále hodnotí a předvídá politické, ekonomické a obchodní podmínky ve 200 zemích. Jako přední světový poskytovatel informaci o jednotlivých zemích dodává včasné, spolehlivé a nestranné analýzy trendů na světových trzích a podnikatelských strategií a pomáhá manažerům dělat lepší rozhodnutí.

O společnosti Logica

Logica je přední světová společnost poskytující služby v oblasti IT, která zaměstnává 39 000 lidí v 36 zemích. Svým zákazníkům poskytuje konzultační služby, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu IT a firemních procesů. Logica svým zákazníkům umožňuje budovat vedoucí postavení na trhu díky vlastním znalostem jednotlivých odvětví, špičkovým technickým dovednostem a zkušenostem s realizací projektů po celém světě. Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG). Více informací najdete na www.logica.com.

Logica CEE má centrálu v Praze, pobočky v Bratislavě, Brně, Plzni a Budapešti. Společnost realizuje projekty pro nejvýznamnější společnosti a organizace v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Logica byla jako první společnost v České republice a na Slovensku certifikována podle mezinárodních standardů ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0. Logica je jednou z prvních poradenských a technologických firem na českém trhu, které se podařilo získat certifikát organizace, které dodržuje standardy šetrného chování k životnímu prostředí podle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004. Více informací najdete na: www.logica.cz.