Silná značka znásobí ohlas na personální inzerci

Silná a veřejností kladně přijímaná značka dokáže firmě uspořit náklady na personální reklamu, zdvojnásobit ohlas na inzerované pozice, a dle průzkumu agentury Randstad dokonce i uspořit výdaje na mzdy. Česká centra podnikových služeb proto dle oborové asociace ABSL investují do budování značky zaměstnavatele nemalé úsilí. Potřebují totiž ročně přilákat zhruba 10 000 kvalifikovaných a jazykově vybavených pracovníků, což komplikuje nízká nezaměstnanost a s ní související růst průměrné délky náboru zaměstnance. Inspirací pro celý trh může být například nedávno oceněný projekt společnosti Atlas Copco.

„S klesající nezaměstnaností rostou nejen náklady na nábor zaměstnanců, ale i doba jejich namlouvání. Oproti roku 2016 se v průměru prodloužila dokonce o více než týden. Pracovníka bez znalosti cizího jazyka lze například získat za 4,4 týdny, pracovníka se znalostí angličtiny ovšem již 6,7 týdnů a v případě zaměstnance, který hovoří neevropským jazykem, trvá nábor průměrně 8,6 týdne. Firmy z našeho sektoru se přesvědčily, že pokud investují do značky zaměstnavatele, vrátí se jim to v podobě rychlejšího obsazení otevřených pozic,“ uvádí Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových služeb. Budování značky zaměstnavatele navíc přispívá i k udržení a větší angažovanosti stávajících zaměstnanců a snížení nákladů na personální inzerci, a to o desítky procent. Podle studie agentury Randstad mají firmy se špatnou pověstí také až o 10 % vyšší náklady na zaměstnance, než jejich konkurenti se silnou značkou a pozitivní reputací, polovina uchazečů o práci totiž tvrdí, že by nepracovali pro firmy se špatnou pověstí, a to i kdyby dostávali vyšší plat.

 

„Investice do značky zaměstnavatele se stávají doslova nutností. Kdo na své dobré pověsti aktivně nepracuje a nebuduje přátelskou firemní kulturu, ten nejenže nesežene zaměstnance, ale zároveň mu porostou náklady. A to jak v oblasti náboru, tak i mezd,“ okomentuje situaci Jonathan Appleton. S tímto názorem souhlasí již většina českých firem. Dle průzkumu se dokonce 80 % vedoucích pracovníků shoduje na tom, že značka zaměstnavatele zásadně ovlivňuje jejich schopnost přijmout talentované pracovníky. Dobrým příkladem v tomto ohledu může být projekt společnosti Atlas Copco, která využila změnu svého názvu k posílení své značky zaměstnavatele. Výsledkem bylo výrazné snížení nákladů na personální inzerci. Většina nových nástupů za uplynulý rok byla totiž zajištěna na základě osobního doporučení stávajících spokojených zaměstnanců.

 

Diamant za rebrandingovou kampaň Atlas Copco Services

Za svou rebrandingovou kampaň a její vliv na vnímání značky Atlas Copco Services na pracovním trhu získala tato společnost ocenění ABSL Diamonds v kategorii Employer Branding. V souvislosti se změnou jména z Edwards Services na Atlas Copco Services zrealizovalo tohle brněnské centrum podnikových služeb celou řadu aktivit pro stávající i potenciální zaměstnance, partnery i místní komunity. Hlavním motivem celé kampaně bylo heslo First in Mind – First in Choice (první na mysli – první ve výběru). „Kromě velké společenské akce na oslavu změny názvu a pravidelných sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zaměstnance jsme se zaměřili i na budování povědomí o naší značce mezi studenty a potenciálními zaměstnanci, a to například formou školních prezentací experimentů s vakuem, účastí na veletrzích práce, soutěží o nejlepší diplomovou práci či spoluprací s místními komunitami,“ říká Roman Pavloušek, ředitel finančního centra Atlas Copco. Rebrandigové aktivity Atlas Copco nezůstaly bez pozitivní odezvy médií i followerů sociálních sítí, dle Romana Pavlouška se však největší efekt dostavil v oblasti náboru: „Většina uchazečů o práci v našem centru se v uplynulém roce rekrutovala na základě doporučení od současných zaměstnanců. To je pro nás znamení, že jsou u nás spokojení a svou spokojenost šíří dál.“