SMB sektor spoléhá na ERP řešení

Více než 40 instalací podnikového informačního systému třídy BYZNYS za poslední 2 měsíce úspěšně implementovala společnost JKR. Potvrzuje se tak trend, že středně velké české organizace masivně nasazují ERP (Enterprise Resource Planning) řešení.

ERP společnostem pomáhá zlepšit chod podniku, zkvalitnit obchodní procesy v rámci podniku a zlepšuje služby zákazníkům.

„Zatímco naprostá většina velkých organizací již ERP systém provozuje, velká část středních firem jej zatím nemá, případně o jeho nasazení uvažuje. Přitom společnostem absence ERP řešení v řadě případů brání dalšímu rozvoji podnikání a omezuje je v maximálním využívání informací o firmě, trhu a zákaznících. Dnes představuje EPR řešení mezi středními firmami stále ještě konkurenční výhodu, zítra se již bude jednat z hlediska konkurenceschopnosti o nutnost,“ konstatuje Vladimír Králíček, generální ředitel společnosti JKR.

Za poslední rok společnost JKR předala do provozu více než 250 instalací podnikových informačních systémů třídy BYZNYS, přitom celkově má firma za sebou již více než 1 200 úspěšných projektů. V posledních několika letech těží společnost JKR ze zájmu menších a středních podniků o kvalitní ERP systém a také z toho, že disponuje týmem špičkových konzultantů, propracovaným implementačním postupem a kvalitním servisem a službami.

„ERP systémy již nejsou doménou pouze velkých podniků, ale stávají se nástrojem pro střední, dynamicky se rozvíjející, společnosti, které potřebují mít komplexní řešení pro svůj byznys,“ potvrzuje Martin Korejs, komunikační manažer společnosti JKR.

Nasazení ERP systému je řešeno minimálně dvoukrokově – úvodní analýzou stavu a následnou implementací. „Zatímco ekonomické systémy můžeme označit vesměs za krabicová řešení, ERP systémy pro SMB lze připůsobit konkrétním požadavkům každého zákazníka. Díky tomu ERP reflektuje veškeré podnikové procesy a podporuje organizaci v dalším růstu,“ doplňuje Korejs. Efekt kvalitní implementace ERP je podle něj v přesných informacích ve správný čas na správném místě. Sofistikovaná řešení plánují a prognózují další vývoj, mohou i modelovat scénáře dalšího vývoje. „Na tyto funkce, jejich nabídku a implementaci v prostředí uživatele pak zcela jistě zareaguje top management firmy,“ zakončuje Korejs.

O využívání možností komplexních podnikových informačních systémů mají největší zájem středně velké organizace z oborů dopravy, služeb, obchodu, výroby a stavebnictví. Jako příklad lze uvést společnosti jako Sallerova výstavba, Silike či Kerio Technologies, kde společnost JKR zprovoznila komplexní ERP řešení BYZNYS Win.

Společnost Sallerova výstavba byla založena v roce 1991 a je součástí investiční a developerské skupiny Saller, která poskytuje manažerské služby, know-how a znalost firmám hledajícím komerční prostory. Stěžejní činností je vyhledávání vhodných pozemků, na nichž jsou realizovány stavební projekty.

Vzhledem k tomu, že společnost se v posledních letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj dosavadní podnikový informační systém. Jako nejvhodnější ERP systém si skupina Saller vybrala systém BYZNYS Win, neboť dle prezentace a ověření funkčnosti u vybraných uživatelů je ERP BYZNYS Win schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení podnikové agendy firmy.

Mezi tyto stěžejní požadavky patří pokrytí procesního projektu skupiny Saller. Tento projekt se skládá ze tří fází. První zahrnuje výběr lokality a zhodnocení její atraktivnosti. Ve druhé fázi je realizována samotná výstavba. Na ni navazuje třetí fáze, v jejímž rámci je zajišťována údržba stavby a zabezpečení nájmů a oprav. Projekt končí prodejem budovy nebo demolicí.

Silike keramika byla založena v roce 1992. Její stěžejní činností je výroba a prodej tvarových pálených žáruvzdorných materiálů technologií polosuchého lisování. Jedná se především o tvarově náročnější a velkorozměrové výrobky.

V roce 2007 se společnost rozhodla implementovat ERP systém BYZNYS Win. Provoz tohoto systému bude pro Silike keramiku zajišťovat firma Primaska Consult.

Základním cílem projektu je integrovat datovou základnu společnosti do jednoho ERP systému, který postihne všechny oblasti fungování podniku. Ty jsou v současné době řešeny samostatnými aplikacemi. Sjednocením informačních toků a zpřehledněním dat se zlepší rozhodovací a kontrolní procesy.

Dalšími stěžejními body implementace je možnost automatické účetní likvidace prvotních dokladů, sledování skladových zásob ve výrobním procesu, evidence forem a sledování zakázek.

Kerio Technologies na základě výběrového řízení a zpracované předimplementační studie zahájilo implementaci ERP systému BYZNYS Win. Výsledné řešení v úvodní fázi zabezpečí ekonomiku, napojení na interní systémy, manažerské účetnictví a reporting US GAAP pro mateřskou firmu. V dalších fázích bude komplexní řešení rozvinuto o workflow a projektové řízení programátorských týmů.

Společnost Kerio Technologies, založená v roce 2001, je jedním z hlavních výrobců bezpečnostního internetového softwaru pro malé a středně rozsáhlé sítě, se specializací na síťové firewally a bezpečnost interní firemní komunikace. Společnost Kerio Technologies sídlí ve Spojených státech amerických a její pobočky ve Velké Británii a České republice.

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.

Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 100 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.