Sociální sabatikl SAP podpořil zaměstnance i neziskovky

Společnost SAP nabízí svým zaměstnancům možnost vybočit z pracovního stereotypu a v rámci placeného volna dva týdny pomáhat ve vybrané charitativní či neziskové organizaci. Více než dva a půl tisíce pracovníků v Praze a v Brně tak mohou využít svých dovedností i zkušeností a pomoci řešit výzvy, kterým čelí neziskové a sociální podniky. Zároveň tak mohou vystoupit ze zažité pracovní rutiny, rozšířit si obzory a získat inspiraci pro svou další práci.

SAP Social Sabbatical letos v ČR proběhl poprvé. Program podpořil organizace, které se věnují vzdělávání nejmladší generace i učitelů v oblasti digitálních dovedností. Čtyři týmy tvořené zaměstnanci různých entit společnosti SAP působících na českém trhu pomáhaly po dobu dvou týdnů řešit konkrétní výzvy neziskových a sociálních organizací COSIV, Data4You, Malá Technika a Prg.ai.

Prvotním záměrem v organizaci Malá technika byla studie, jak oslovit firmy v České republice a nabídnout jim spolupráci při tvorbě kurzů digitálních dovedností pro nejmenší. „Naším úkolem byla tvorba komunikační strategie a propagačních materiálů. Protože dobře známe cílovou skupinu, mohli jsme poradit, co funguje a co ne, což nám také pomohlo při vymýšlení konceptu komunikační strategie. Mám velkou radost, že jsme Malé technice pomohli a dodali jim i potřebné sebevědomí,“ popisuje Anna Baginová ze společnosti SAP Services své zkušenosti.

V Prg.ai zase experti SAP pomohli s vytvořením marketingové strategie k propagaci školení Elements of AI a celkové osvěty české společnosti na téma umělé inteligence. Vytvořili plán kampaně, zahrnující sérii eventů, tiskových zpráv a komunikaci na sociálních sítích, včetně péče o komunitu, včetně po-eventové péče o komunitu. „Na začátku naší spolupráce jsme věnovali hodně času průzkumu. Vytvořili jsme rozsáhlou byznys studii zaměřenou na poznání organizace zevnitř, hlavně co se týče marketingu. Zjistili jsme, že organizace disponuje širokou sítí kontaktů, která však není efektivně využívána. Snažili jsme se ji tedy maximálně využít v plánování úspěšné kampaně,“ přibližuje svoje zapojení do projektu Kateřina Jurečková ze společnosti SAP Services.

V organizaci COSIV pak dobrovolníci ze společnosti SAP pomáhali s byznysovým plánem k tvorbě školení pro učitele. Součástí toho bylo i mapování základních a středních škol, jejich velikosti a kontaktů na ně. „Díky projektu jsem měl možnost vystoupit ze své komfortní zóny a získat sebevědomí v komunikaci, protože čeština není můj rodný jazyk. Potěšilo mne zjištění, že má čeština je na skvělé úrovní, aniž bych si to uvědomoval. Od začátku nás vzdělávání učitelů nadchlo, což nám dodávalo energii, díky níž jsme během dvou týdnů odvedli neuvěřitelné množství práce,“ komentuje Mikolaj Buszman ze SAP Ariba.

SAP pomáhá po celém světě
Účastníci v rámci programu SAP Social Sabbatical pomáhají organizacím čelit konkrétním byznysovým výzvám, v rámci čehož opouštějí svoji komfortní zónu a přinášejí smysluplné výsledky ve velmi krátkém čase. Musejí adaptovat svůj pracovní styl na prostředí neziskovky a jejich možnosti i potřeby, a rychle vytvářet vysoce efektivní týmy. Zároveň posilují své napojení na místní komunity, rozvíjejí podnikatelské dovednosti, způsob myšlení a adaptabilitu na nová prostředí. V neposlední řadě dochází ke hmatatelné podpoře neziskového sektoru a sociálních podniků.

V SAP po celém světě se do programu SAP Social Sabbatical zapojilo ve 49 zemích více než 1 250 zaměstnanců 64 národností, kteří ve více než 400 podpořených organizacích strávili přes 334 tisíc hodin. Z globálních statistik vyplývá, že 91 % účastníků získalo cenné osobní postřehy, 87 % zlepšilo své dovednosti, jak vést globální tým a pracovat v něm, 85 % mělo unikátní příležitosti k osobnímu rozvoji v souladu se svými kariérními cíli. Mezi klíčové dovednosti získané v rámci projektů patří týmová spolupráce, řešení problémů, komunikace, zákaznické zaměření a inovativní myšlení.

Účastníci programu byli po absolvování více motivováni ve své práci a věřili, že tato zkušenost bude mít pozitivní byznysový dopad na SAP, a to včetně inspirace pro nové produkty, služby či zlepšení ve své práci.

Sabatikl jako pracovní pauza
V tradičním pojetí označuje sabatikl dlouhodobější kariérní pauzu z pracovního procesu, kdy člověk duševně odpočívá, věnuje se svým osobním zájmům a hledá inspiraci pro další působení. Běžně může trvat až dva roky, v poslední době však roste popularita pauz kratších než 1 měsíc. Zaměstnavatel jejich prostřednictvím podporuje rozvoj i duševní pohodu svých zaměstnanců a brání syndromu vyhoření. V ČR poskytuje sabatikl jen 6 % firem, ve světě pak 15 %, ovšem jen v případě 10 % jde o sabatikl placený. V USA se sabatikl dlouhodobě umisťuje v žebříčku populárních benefitů, v roce 2020 například na 13. místě.