Špičky evropského koučinku se sejdou v Praze

Praha bude v termínu 4.-6.12.2008 hostit 15. výroční konferenci nezávislé organizace EMCC (European Mentoring & Coaching Council – Evropská rada pro mentoring a koučink). Mezi cca 300 účastníky akce bude mnoho klíčových osobností, které svou činností jako poradci, mentoři a koučové ovlivňují světový byznys i politiku.

Program konference bude zaměřen především na nové trendy v oblasti koučinku, na demonstraci a trénink účinných metod a na představení úspěšných případových studií. Jako jeden z významných spíkrů plenárních vystoupení vystoupí i bývalý místopředseda představenstva a ředitel Divize Výroba ČEZ Jiří Borovec.

Konference proběhne v hotelu Anděl’s na pražském Smíchově. Přihlášku stejně jako více informací o programu a předních přednášejících lze najít na www.emccouncil.org.

Kolébkou koučinku, efektivního nástroje pro rozvoj lidských zdrojů, je USA. Do Západní Evropy přišel koučink v osmdesátých létech minulého století a velmi se mu daří zejména v anglosaských zemích a Skandinávii.

Dnes se koučink stává standardem i ve firmách v České republice. Využívají jej společnosti všech velikostí působící v různých oborech podnikání, přičemž nejčastěji se jedná o tzv. business koučink, který je zaměřený na dosahování obchodních cílů.

Na konferenci bude jmenován novým prezidentem organizace EMCC Petr Nečas, přední český odborník v oblasti koučinku a manažerského vzdělávání. Jde o událost mimořádného významu, neboť poprvé v historii organizace EMCC se prezidentem stane osobnost z „nových evropských demokracií“, nikoli občan Velké Británie, jak tomu bylo doposud. Tato skutečnost potvrzuje rozmach oboru koučinku a mentoringu i v našich zeměpisných šířkách a jeho vysokou odbornou a kvalitativní úroveň.

Petr Nečas (39) působí v oblasti manažerského vzdělávání již 16 let a mezi jeho spolupracovníky a partnery patří špičky českého byznysu. Kromě koučinku a konsultingu se věnuje zoologii, etnografii a charitě. Je autorem několika odborných publikací. V pozici prezidenta EMCC setrvá 2 roky, přičemž svou pozici chce využít především pro další propagaci a šíření dobrého jména koučinku jako metody vedoucí k rozvoji potenciálu lidí a k pomoci při dosahování jejich cílů.

O EMCC

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.