Špičky evropského koučinku se sešly v Praze

Organizace EMCC se na 15. výroční konferenci rozrostla o další členy a novým prezidentem se poprvé v historii stal Čech.

Ve dnech 4.-6. prosince 2008 proběhla v Praze 15. výroční konference nezávislé organizace EMCC (European Mentoring & Coaching Council – Evropská rada pro mentoring a koučink).

Program konference byl zaměřen především na nové trendy v oblasti koučinku, na demonstraci a trénink účinných metod a na představení úspěšných případových studií.

Akce se konala za přítomnosti téměř 300 odborníků z 30 evropských států. Mezi účastníky z řad mentorů, koučů a příznivců profesionálního vzdělávání a rozvoje byly i přední osobnosti oboru, například Julie Hay (odstupující prezidentka EMCC), Roger Lehman, Jiří Borovec, Lee Sears či David Lane.

Konference se zúčastnila také prezidentka ICF (International Coaching Federation) Diane Brennan s kolegyněmi Karen Tweedie (nastupující prezidentka ICF) a Magdou Mook (výkonná ředitelka ICF). Jejich aktivní účast na konferenci EMCC je významným milníkem ve spolupráci obou těchto sesterských organizací, které společně řeší klíčové otázky přispívající ke zvyšování standardů a profesionalizaci koučinku v Evropě.

Účastníci pozitivně hodnotili především pestrost a různorodost programu. Na konferenci se uskutečnily jak bloky ryze odborné, tak i workshopy týkající se standardů koučinku, etiky, konkrétních metod a postupů či konkrétních zkušeností s koučinkem v nejrůznějších formách a prostředích. Obrovský zájem účastníci projevili o praktické demonstrace koučovacích postupů a technik, proto této oblasti bude věnován výrazně větší prostor na příštím ročníku konference, která proběhne v listopadu 2009 v Amsterodamu.

Z přednášejících sklidil nadšený aplaus Jiří Borovec, který hovořil o praktických zkušenostech s využitím koučinku v transformačních procesech českého průmyslu na pozadí vývoje české ekonomiky posledních dvaceti let.

V průběhu konference došlo k podepsání dvou afiliačních dohod s novými zeměmi (Španělsko a Maďarsko) a EMCC se tak rozrostla na současných 20 členských evropských států. Zároveň byl na konferenci jmenován novým prezidentem organizace EMCC Petr Nečas, přední český odborník v oblasti koučinku a manažerského vzdělávání. Jde o událost mimořádného významu, neboť poprvé v historii organizace EMCC se prezidentem stala osobnost z „nových evropských demokracií“, nikoli občan Velké Británie, jak tomu bylo doposud. Tato skutečnost potvrzuje rozmach oboru koučinku a mentoringu i v našich zeměpisných šířkách a jeho vysokou odbornou a kvalitativní úroveň.

„Jednalo se o historicky největší konference EMCC a zároveň také o nejlépe hodnocenou. Účastnící si pochvalovali jak pestrý a kvalitní program, tak i úžasnou tvůrčí a kolegiální atmosféru,“ uvedl Petr Nečas, nový prezident EMCC, který se ve své funkci hodlá zaměřit další rozmach a kultivaci koučinku jako metody profesionálního rozvoje.

Fotogragfie z konference v tiskové kvalitě:

Konference EMCC_1 – Petr Nečas, Pavlína Mourečková (EMCC CZ) a Filip Lepier (člen českého organizačního výboru)

Konference EMCC_2 – Jiří Borovec (CZ) při své plenární přednášce

Konference EMCC_3 – Mike Hurley (president EMCC UK), Julie Hay (bývalá presidentka EMCC) a John Leary-Joyce (EMCC UK) při předávání ocenění EQA (European Quality Award) pro certifikované vydělávací programy

Konference EMCC_4 – Diane Brennan (presidentka ICF), Lloyd Denton (EMCC TU)

O EMCC

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.