Společnost Epicor zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2010

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 2010. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své čtvrtletní hlášení na formuláři 10-Q.

Celkové tržby za druhé čtvrtletí roku 2010 se zvýšily o 9 % na 109,2 milionů USD v porovnání s tržbami za druhé čtvrtletí roku 2009 ve výši 100,4 milionů USD. Čistá ztráta podle principů GAAP za druhé čtvrtletí roku 2010 činila 1,0 milion USD, což odpovídá redukované ztrátě na akcii 0,02 USD. Pro srovnání, v druhém čtvrtletí roku 2009 byla čistá ztráta dle principů GAAP 6,7 milionů USD, a redukovaná ztráta na akcii 0,11 USD.
Čistý zisk neodpovídající principům GAAP za druhé čtvrtletí roku 2010 se zvýšil o 14 % na 7,7 milionů USD, redukovaný výnos na akcii tedy dosáhl 0,13 USD, zatímco v druhém čtvrtletí roku 2009 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 6,7 milionů USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,11 USD.

Tržby za druhé čtvrtletí 2010 podle segmentů:

– Tržby z licencí za druhé čtvrtletí 2010 činily 19,2 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí ve druhém čtvrtletí roku 2009 ve výši 17,5 milionů USD představuje nárůst o více než 9 %.

– Tržby za údržbu se ve druhém čtvrtletí roku 2010 mírně zvýšily na 47,5 milionů USD v porovnání s tržbami z údržby za druhé čtvrtletí roku 2009, které činily 47,3 milionů USD.

– Tržby z poradenství vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2010 o 7 % na 34,3 milionů dolarů oproti tržbám z poradenství za druhé čtvrtletí roku 2009 ve výši 32,1 milionů dolarů.

– Tržby z hardwaru a další tržby za druhé čtvrtletí roku 2010 činily 8,2 milionů dolarů, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za druhé čtvrtletí předchozího roku ve výši 3,5 milionů USD znamená meziroční nárůst více než 130 %.

George Klaus, prezident a generální ředitel společnosti Epicor, k výsledku poznamenal: „Druhé čtvrtletí bylo pro společnost Epicor velice úspěšné, všechny příjmové položky i čistý zisk předčily výsledky z druhého čtvrtletí roku 2009. Dosáhli jsme meziročního 9% nárůstu tržeb z licencí na software, což pomohlo navýšit volný tok hotovosti na 11,2 milionů USD. Za pokračováním růstu pak stojí zejména uvedení systému Epicor 9 a také skvělá práce našich konzultantů v oblasti implementací, díky nimž již více než 200 zákazníků řídí své podniky prostřednictvím systému Epicor 9 a dalších více než 140 jej plánuje spustit ještě před koncem letošního roku.“

Výhled obchodní činnosti:Společnost Epicor očekává, že ve třetím čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 106 až 108 milionů USD, odhadovaný redukovaný zisk neodpovídající principům GAAP by pro třetí čtvrtletí roku 2010 měl dosáhnout hodnoty 0,13 až 0,15 dolaru na akcii.

Přehled údajů z rozvahy:Rozvaha společnosti k 30. červnu 2010 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 109,4 milionů dolarů. V rozvaze se v průběhu druhého čtvrtletí roku 2010 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši přibližně 11,2 milionů dolarů, díky kterým společnost v tomto čtvrtletí mohla splatit částku přibližně 5,0 milionů dolarů, a snížit tak zůstatkovou hodnotu svého úvěrového rámce. Celkový zůstatek dluhu společnosti k 30. červnu 2010 zahrnuje převážně závazek o hodnotě 230 milionů dolarů v podobě prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus eskont dluhu v hodnotě 38,0 milionů dolarů) a 62,5 milionů dolarů v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.
Na konci druhého čtvrtletí roku 2010 činily čisté pohledávky přibližně 85,4 milionů dolarů. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2010 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 117,0 milionů dolarů. Doba inkasa pohledávek se v druhém čtvrtletí roku 2010 snížila na 71 dnů ve srovnání se 76 dny v prvním čtvrtletí roku 2010. Celkové výnosy příštích období na konci druhého čtvrtletí roku 2010 činily 99,4 milionů dolarů.

O společnosti Epicor Software Corporation
Společnost Epicor Software je globální jedničkou poskytující softwarová obchodní řešení pro výrobu, distribuci, maloobchod, pohostinství a služby. Svým 20 tisícům zákazníkům ve více než 150 zemích poskytuje integrovaná řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dodavatelských řetězců (SCM) a podniková maloobchodní softwarová řešení, která společnostem umožňují zlepšovat efektivitu a zvyšovat ziskovost. Společnost byla založena v roce 1984 a nyní se pyšní více než 25 lety technologických inovací v podobě podnikových řešení zajišťujících přizpůsobivost a flexibilitu, kterou podniky potřebují k získávání konkurenčních výhod. Společnost Epicor nabízí ucelenou řadu služeb a poskytuje jediný bod odpovědnosti. To podporuje rychlou návratnost investice a nízké celkové náklady na vlastnictví bez ohledu na to, zda podniky pracují v místním, regionálním nebo globálním měřítku. Světové ústředí společnosti Epicor se nachází v Irvine v Kalifornii, společnost však má kanceláře a pobočky po celém světě. Více informací naleznete na webu www.epicor.com.