Společnost Huawei se stala čtvrtým největším dodavatelem serverů

Studie přední analytických firem Gartner a IDC ukazují systematický nárůst tržního podílu Huawei

Společnost Huawei, přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení, získává stále významnější podíl na serverovém trhu. Hned několik předních analytických společností reportuje nárůst prodejů serverů Huawei, a to jak globálně, tak i v jednotlivých regionech.

Podle nejnovějších statistik společnosti Gartner byla společnost Huawei v 1. čtvrtletí roku 2014 čtvrtým největším světovým dodavatelem serverů, v případě blade serverů pak zaujímá třetí místo. V některých oblastech, např. na čínském trhu, je pak Huawei nejvýznamnějším dodavatelem serverů vůbec. Analýza společnosti IDC s názvem China x86 Server Market Review odhaduje, že dodávky společnosti Huawei na čínském trhu v roce 2013 vzrostly až o 241 %.
Na rozdíl od tradičního pojetí blade serverů představují blade servery společnosti Huawei komplexní platformu, která zákazníkům nabízí vysoký výkon, pokročilé funkce a značnou flexibilitu. Kromě samotného výpočetního výkonu vynikají blade servery Huawei při přepínání, práci s úložišti, nabízejí maximální podporu pro virtualizaci, mají nízkou spotřebu energie, vynikají spolehlivostí a lze je podle potřeby snadno rozšiřovat. Software pro jednotnou správu umožňuje efektivní nasazení serverů Huawei, jejich konfiguraci, údržbu i rychlou diagnostiku chyb.
Společnost Huawei je jediným dodavatelem serverů, který podle statistik Gartneru vykázal růst tržního podílu už v sedmém čtvrtletí za sebou. K jejím zákazníkům v této oblasti patřily původně hlavně telekomunikační a internetové firmy, nyní však přibývá i zákazníků z dalších průmyslových odvětví, např. energetiky, financí, médií i vládních agentur.
K novinkám společnosti Huawei na českém trhu patří nedávno představené čtyřsoketové servery s procesory Intel E7 CPU. Nové servery, nesoucí označení RH5885H V3, RH5885 V3 a CH242 představují díky svým hardwarovým parametrům a odolnosti proti selhání ideální platformu pro kritické podnikové aplikace, jako jsou databáze, systémy business intelligence a high performance computing.
Tři nové servery jsou na českém trhu k dispozici od května 2014 prostřednictvím distributorů Compex Data Bohemia, SWS a DNS.