Společnost J.K.R. úspěšně absolvovala recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2000

Úspěšný dozorový audit systému managementu jakosti vůči normě ISO 9001:2000 na vývoj a implementaci podnikového informačního systému a jeho následnou podporu absolvovala společnost J.K.R. Recertifikační audit byl vyhodnocen s nadstandardní úrovní aplikace Quality Management System na řízení společnosti, a to jak ze strany vedení, tak i zaměstnanců.

Výsledkem bylo velmi dobré hodnocení zainteresovanosti vedení a přístupu k otázkám kvality, zaměření na zákazníka včetně ověřování jeho spokojenosti, péče o zaměstnance, a využití vlastního informačního systému pro vedení záznamů obchodních případů.

Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R., k tomu říká: „Naše společnost se na oblast kvality poskytovaných služeb spojených se systémy třídy BYZNYS dlouhodobě zaměřuje. Před několika lety jsme se rozhodli pro zavedení norem ISO a já jsem velmi potěšen, že dozorový audit konstatoval i v letošním roce, že v praxi pravidla QMS skutečně dodržujeme, a to dokonce nadstandardně. Nadále hodláme pokračovat ve zlepšování chodu společnosti a zvyšování kvality našich služeb i produktů.“