Společnost Oracle implementuje do svých cloudových aplikací umělou inteligenci

Inovativní technologie vylepšují celé portfolio aplikací Oracle včetně financí, prodeje, marketingu, HR, výroby, dodavatelských řetězců a řízení zákaznické zkušenosti

Společnost Oracle (NYSE: ORCL) oznamuje Oracle Adaptive Intelligent Apps, novou sadu aplikací založených na umělé inteligenci, která zahrnuje aplikace pro řízení financí, lidských zdrojů, dodavatelských řetězců, výroby, prodeje i zákaznické zkušenosti.

„Nové aplikace Adaptive Intelligent Apps umožňují podnikovým profesionálům napříč celou organizací rychle a jednoduše využít současný pokrok na poli umělé inteligence,“ uvedl Steve Miranda, výkonný viceprezident pro vývoj aplikací ve společnosti Oracle. „Podařilo se nám vestavět umělou inteligenci přímo do sady Oracle Cloud Applications, takže nové technologie není třeba složitě integrovat. Nové funkce umožňují kombinovat data z různých zdrojů, poskytují pokročilé techniky strojového učení a sofistikované metody pro rozhodování. Výsledkem je nejpokročilejší sada podnikových aplikací na současném trhu.“

Inovace zefektivní práci napříč jednotlivými odděleními organizace:

Finance: Nasazení umělé inteligence urychlí práci finančních oddělení, podpoří modernizaci dalších podnikových procesů a posílí spolupráci v rámci organizace. Analýza historických dat o trendech a obchodních rizicích umožní optimalizovat cenovou politiku (slevy, rabaty…) i peněžní toky (cash flow) a vyladit vztahy mezi kupujícími a dodavateli. Organizace budou moci v reálném čase vyhodnocovat obchodní podmínky a řídit rizika. Bude možné optimalizovat využití kapitálu a vytvořit těsnější vztahy s dodavateli.

Lidské zdroje: Nové funkce založené na umělé inteligenci vylepší řízení talentů, poskytnou komplexní informace o zaměstnancích a zvýší provozní efektivitu oddělení HR. Hluboké učení a zpracování přirozeného jazyka umožní lépe využít stávajících dat, najít pro danou pozici ty nejlepší kandidáty a snížit fluktuaci zaměstnanců.

Dodavatelské řetězce: Tradiční systémy pro řízení dodavatelských řetězců lze s pomocí umělé inteligence vylepšit tak, aby fungovaly autonomně, dynamicky a efektivně. Nové funkce jsou součástí aplikací Oracle Supply Chain IoT. Specialisté budou moci řídit a využívat zdroje generující velké objemy dat, např. propojená zařízení. Aplikace využívají prediktivní analýzu a techniky strojového učení, aby z těchto dat dokázaly extrahovat klíčové signály a poté na ně reagovat pomocí dalších funkcí a souvisejících podnikových procesů.

Výroba: Nové funkce umožní efektivněji řídit provozy v diskrétní i procesní výrobě. Detekce problémů/závad a odhalování jejich příčin umožní zlepšit fungování jak na úrovni samotných továren, tak i obchodů. Obchod: Nové funkce sjednocují informace získávané z různých kanálů, např. z oddělení marketingu nebo z činnosti automatických nástrojů pro kontakt se zákazníky (chatbotů). Hluboké učení a zpracování přirozeného jazyka umožní poskytovat zákazníkům personalizované vyhledávání, zefektivní doporučování dalších produktů i jejich propagaci – to vše pokud možno v reálném čase a včetně neustálého přizpůsobování nabídky. Služby zákazníkům: Díky umělé inteligenci bude možné urychlit procesy související se službami zákazníkům a pomocí dat o zákaznících a relevantních novinek vylepšovat zákaznickou zkušenost. Opakující se procesy (často pokládané otázky – FAQ, strojové učení na základě stávajících dat zahrnujících potenciální otázky a odpovědi na ně) umožní zkrátit dobu mezi požadavkem a jeho vyřešením, řada reakcí bude automatizována. Marketing: Marketingoví specialisté dokáží lépe porozumět cílovému publiku a optimalizovat nabídky díky sjednocení dat o zákaznících a obchodních dat podniku. Optimalizovat půjde také vyhodnocení dosavadních marketingových kampaní. Prodej: Nové funkce umožní poskytovat prodejním specialistům doporučení, jak postupovat v dalším

kroku rozjednaného obchodního případu – tak, aby došlo k optimalizaci nabídky/ceny a uzavření kontraktu. Prodejci budou za tímto účelem moci získávat relevantní data na základě aktuálních událostí. Před kontaktem s potenciálním zákazníkem budou obchodní oddělení mít k dispozici veškeré klíčové informace v té nejaktuálnější podobě.

Aplikace Adaptive Intelligent Apps využívají jako zdroj dat platformu Oracle Data Cloud, což je současné největší tržiště s daty, obsahující informace o více než 5 miliardách subjektů z celého světa. Každý měsíc se zde shromáždí sada dat o více než 7,5 bilionech transakcí. S využitím pokročilých metod vědy o datech (data science) a strojového učení lze kombinovat data Oracle a vlastní data zákazníka. Výsledkem jsou aplikace schopné reagovat, učit se a adaptovat v reálném na čase na základě historických i dynamicky generovaných dat.

„Umělá inteligence, respektive aplikace podporované umělou inteligencí, mají dnes velký tržní potenciál,“ uvádí David Schubmehl, ředitel výzkumu pro systémy kognitivní/umělé inteligence ve společnosti IDC. „Očekáváme, že vývojáři tyto funkce rychle začlení do svých aplikací, a poskytnou tak zákazníkům pokročilá softwarová řešení. Úspěch těchto řešení ovšem bude záviset i na kvalitě a kvantitě dat, která budou sloužit jako podklad pro výsledné akce, doporučení nebo jinou formu výstupu. Výhodu na trhu mají dodavatelé, kteří mohou pro strojové učení používat kvalitní data vlastní i třetích stran a díky tomu dokáží zákazníkům poskytnout robustní řešení podporované umělou inteligencí.“

Podrobnější informace: · Živý přenos hlavních projevů · Oracle na Facebooku a Instagramu · Oracle na Twitteru: @Oracle