Společnost Oracle věnuje 1,4 miliardy dolarů na podporu výuky informatiky v zemích EU

Celosvětově Oracle každoročně podporuje růst digitální gramotnosti částkou 3,3 miliard dolarů
Evropská komise spolu s asociací DIGITALEUROPE zformovala iniciativu pro digitální dovednosti a pracovní místa (Digital Skills and Jobs Coalition), jejímž cílem je zvýšení znalostí informatiky (počítačových věd, computer science) a programování. Společnost Oracle v této souvislosti oznámila, že v následujících 3 letech investuje v členských státech EU do výuky informatiky celkem 1,4 miliardy dolarů.

Již téměř 1 000 vzdělávacích institucí z EU spolupracuje s Oracle Academy, což je hlavní vzdělávací program společnosti Oracle, který v současnosti přináší znalosti informatiky téměř 3,1 milionům studentů ve 110 zemích. Jako součást aktuálně přijatého závazku vyškolí Oracle Academy v rámci EU dalších 1 000 pedagogů v oblasti počítačových věd, databázových technologiích a technologii Java. Zvýší se také počet studentů a spolupracujících institucí.

„Profesionálové vzdělaní v digitálních technologiích jsou rozhodující pro konkurenceschopnost Evropy i její inovační kapacitu,“ uvádí John Higgins, ředitel DIGITALEUROPE. „V posledním desetiletí stoupá poptávka po zaměstnancích se vzděláním v oboru informatiky a schopných programovat, každoročně jde zhruba o 4 % růst. Úsilí společnosti Oracle dostat počítačové vědy do tříd v celé EU posílí evropskou digitální ekonomiku.“
„Máme radost, že můžeme inspirovat studenty po celém světě a že v nich dokážeme vzbudit zájem o obor počítačových věd,“ říká Alison Derbenwick Millerová, viceprezidentka Oracle Academy. „Již na počátku tohoto roku investovala společnost Oracle v USA do dvou významných iniciativ. Jedna se týká výuky informatiky pro každého, druhá vzdělávání dívek v tomto oboru. Nynější oznámení představuje další rozvoj digitálního vzdělávání a zvýšení diverzity v oblasti technologií.“

Dnešní oznámení je dalším krokem k realizaci závazku, který společnost Oracle přijala již v roce 2013. Jeho cílem je podpořit evropské studenty i pedagogy tak, aby měli možnost získat znalosti potřebné ve 21. století a vzdělání v informatice jim poskytlo příležitosti pro jejich další profesní rozvoj.

Podrobnější informace (v angličtině)
• Oracle Academy – web projektu
• EU Digital Skills and Job Coalition – základní informace
• Twitter: @Oracle, @OracleAcademy, @ORCLCitizenship