Společnost Pure Storage představila Portworx Data Services, v oboru první platformu DBaaS pro Kubernetes

Služby Portworx Data Services přinášejí konzistentní provozní prostředí pro nejširší škálu datových služeb na platformě Kubernetes, což výrazně zjednodušuje řízení datových služeb

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, představila služby Portworx Data Services, první nabídku Database-as-a-Service (databáze jako služba, DBaaS) pro kontejnerové prostředí Kubernetes.

Moderní aplikace se skládají z desítek nebo dokonce stovek mikroslužeb, které bývají často podporovány jednou nebo více datovými službami, jako jsou databáze, streaming a fronty zpráv, vyhledávání, výstupy ze systémů strojového učení/umělé inteligence apod. Řízení tolika typů datových služeb je složité, ale tuto složitost ještě zvyšuje počet databázových instancí, které je třeba spravovat a škálovat napříč různými testovacími, vývojovými a produkčními prostředími, v různých zónách dostupnosti a v cloudech, to vše s odlišnými požadavky na výkon, dostupnost, ochranu a zabezpečení dat či dodržování předpisů. V důsledku této složitosti tráví týmy DevOps velkou část svého času řešením problémů spojených s nasazováním a provozem – namísto přidávání nových funkcí požadovaných zákazníky.

Služby DBaaS Portworx Data Services poskytují automatizovanou správu, která tyto a další problémy řeší. Pouhým kliknutím na tlačítko mohou specialisté DevOps nasadit řízenou datovou službu produkční třídy na systém Kubernetes. Na výběr přitom mají z nejširšího katalogu možností pro SQL, NoSQL, vyhledávání, streamování a další služeb pro plně automatizovaný rutinní provoz.

Jako lídr na trhu správy dat v systému Kubernetes jsme pro naše zákazníky vybudovali základní platformu pro snadné a spolehlivé nasazování stavových aplikací na Kubernetes. Služby Portworx Data Services představují v tomto ohledu další pokrok. Nyní poskytujeme IT týmům nejen nástroje potřebné k provozování datových služeb v produkčním prostředí, ale v režimu as-a-service nabízíme i samotné datové služby. Naši zákazníci se díky tomu mohou soustředit na inovace, nikoli na vlastní provoz, uvádí Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel skupiny Cloud Native Business Unit ve společnosti Pure Storage.

Služby Portworx Data Services poskytuje klíčové funkce, které zákazníkům pomáhají urychlit inovace:

  • Jsou postaveny na osvědčeném standardu ukládání a správy dat Kubernetes: Portworx Enterprise poskytuje základní stavební kameny pro budování datových služeb produkční úrovně na platformě Kubernetes, jako je vysoká dostupnost, ochrana a zabezpečení dat a jejich mobilita. Datové služby Portworx kombinují tyto funkce spolu s osvědčenými postupy, což umožňuje na vyžádání vytvářet a provozovat datové služby podnikové třídy v jakémkoli clusteru Kubernetes.
  • Podporují nejširší škálu datových služeb: Uživatelé mohou využívat služby Portworx Data Services k nasazení a správě nejširšího existujícího katalogu stavových aplikací, který poskytuje řešení pro SQL, NoSQL, vyhledávání, streamování a další stavové pracovní úlohy.
  • Výrazně zjednodušují provoz datových služeb v systému Kubernetes: Aplikace nasazené pomocí služeb Portworx Data Services automaticky podporují zálohování a obnovu dat, vysokou dostupnost, obnovu po havárii, zabezpečení dat, automatickou správu kapacity a migraci dat.
  • Poskytují konzistentní provozní zkušenost bez ohledu na prostředí: Nezáleží na tom, zda provoz probíhá v cloudu nebo na vlastní infrastruktuře (on-premise). Týmy DevOps budou mít pro všechny datové služby k dispozici stejnou databázovou službu bez ohledu na to, kde je aplikace spuštěna.

Pro služby Portworx Data Services byl spuštěn program předběžného přístupu (Early Access). Všeobecná dostupnost služeb se plánuje na začátek roku 2022. Podrobnější informace viz web Portworx Data Services a blog společnosti Pure Storage.