Společnosti Intel a Huawei rozšiřují strategické partnerství

Spolupráce bude zaměřena především na datová centra, úložné systémy a zpracování velkých objemů dat

Společnosti Huawei a Intel oznamují, že podepsaly memorandum o strategickém partnerství. V rámci dohody obě společnosti dále posílí stávající spolupráci v oblasti technologické spolupráce, výzkumu a vývoje produktů i marketingových iniciativ. Právě uzavřená dohoda se vztahuje především na oblast zpracování velkých objemů dat (big data). Memorandum podepsali Jin Huang, viceprezident divize IT produktů ve společnosti Huawei, a Rose Schoolerová, viceprezidentka divize Data Center Group a ředitelka divize Communications and Storage Infrastructure Group ve společnosti Intel.

„Huawei a Intel dlouhodobě spolupracují v oblasti řešení pro ukládání dat, “ uvedl J. Huang, „což představuje solidní základ pro rozšíření stávající kooperace na strategickou spolupráci. Svou strategii inovací orientovaných primárně na zákazníky jsme vždy realizovali i prostřednictvím partnerů.“

„Vždycky jsme usilovali o to, abychom poskytovali základní infrastrukturu umožňující rozvoj inovací,“ říká R. Schoolerová. „Pro inovace IT se dnes jako klíčová jeví oblasti datových center, a právě sem míří i spolupráce obou společností.“

Podle podepsaného memoranda obě společnosti vytvoří týmy, které budou sdílet informace z oblasti architektury technologií, výzkumu, vývoje, optimalizace produktů i marketingových iniciativ (včetně koordinované účasti na veletrzích a aktivitách na podporu značek).

Huawei a Intel budou dále společně vyvíjet vysoce škálovatelné úložné systémy založené na architektuře Intel. Obě společnosti mohou přitom využívat komplementárních technologií a produktů, jako jsou úložný systém Huawei OceanStor 9000 a horizontálně škálovatelná řešení úložišť společnosti Intel. Spolupráce bude zahrnovat softwarově definovaná úložiště i technologie pro zpracování velkých objemů dat. Architektura OceanStor 9000 nabídne díky uzavřenému partnerství i do budoucna špičkový výkon, škálovatelnost a možnost sdílení obrovského objemu nestrukturovaných dat v rámci jediného souborového systému.