Střední a východní Evropa musí podpořit původní inovace

Zásadní nový průzkum 12 zemí odhalil, že region střední a východní Evropy podceňuje svůj potenciál z hlediska inovací. Riskuje, že ztratí pět let ekonomického růstu, protože se jeho status základny levné pracovní síly pomalu rozpadá.

Podle nového průzkumu agentury Economist Intelligence Unit (EIU), který nechala vypracovat společnost Oracle, riskují ekonomiky střední a východní Evropy v příštích pěti letech oslabení způsobené nízkou mírou vlastních původních inovací.

Průzkum nazvaný A Time for New Ideas: Innovation in Central Eastern Europe (Čas pro nové nápady: Inovace ve střední a východní Evropě) zkoumá současnou a budoucí výkonnost z hlediska inovací a celkové inovační prostředí ve 12 zemích: v Bulharsku, Česku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a na Ukrajině.

Hlavní zjištění průzkumu jsou následující:

o Inovace – včetně vývoje a komercializace nových produktů, služeb, obchodních modelů a manažerských metod – jsou nezbytné pro další ekonomický úspěch střední a východní Evropy, protože se její status základny levné pracovní síly pomalu rozpadá.

o I když tento region posledních pět let ekonomicky těží z inovací cizích nadnárodních společností, které v něm zakládají své pobočky, přelévání jejich technologií a znalostí bylo je nedostatečné. V důsledku tak jejich inovace příliš nepronikly do místního podnikatelského prostředí.

o Ve srovnání s modelem inovací, který vytvořila agentura EIU, vykazuje nejvyšší výkonnost v inovování Slovinsko, zatímco Česká republika nabízí nejpříznivější prostředí pro inovace.

o Nejméně příznivou výkonnost vykazuje Rumunsko a nejkomplikovanější prostředí je na Ukrajině.

o Region disponuje řadou nadaných místních podnikatelů a inovativních společností, které však brzdí nepříliš optimální prostředí. Některé z těchto společností jsou ve studii profilovány.

o Vlády, podniky a akademické instituce mohou společně zlepšit prostředí pro inovace ve svých zemích. Zpráva nabízí konkrétní doporučení včetně investování do kvalifikací, výzkumu a infrastruktury IT, uvolnění byrokracie, zdanění a pracovních zákonů.

Celá zpráva EIU A Time for New Ideas: Innovation in Central Eastern Europe je k dispozici na webu EIU.

Alfonso Di Ianni, senior viceprezident společnosti Oracle pro východní Evropu a Společenství nezávislých států. „Výhoda levné pracovní síly, která zpočátku zafungovala jako krátkodobý katalyzátor ekonomického růstu v tomto regionu, se pomalu rozpadá a musí být nahrazena dlouhodobě udržitelnější strategií pro úspěch. Úspěšné ekonomiky odlišuje strukturovaný přístup k podpoře inovací a dynamické prostředí, které umožní rozvoj domácích talentů mohou společně vytvořit vlády, vzdělávací instituce a firmy. Základem vysokého procenta nejinovativnějších řešení na světě jsou v současné době informační technologie, které mají transformační účinek na ekonomický rozvoj. Nápady, inovace a IT představují neporazitelnou kombinaci.“

Paul Lewis, řídící redaktor, Executive Briefing, Economist Intelligence Unit. „Postkomunistický ekonomický přerod zemí střední a východní Evropy byl pozoruhodný, ale spoléhal na investice zahraničních společností. Vlády si musí uvědomit, že už nestačí imitovat a asimilovat inovace z ciziny – musí podporovat příznivé prostředí pro domácí inovace, jinak dlouhodobý růstový potenciál regionu utrpí.“

Další informační zdroje
O průzkumu
A Time for New Ideas (Čas pro nové nápady) je zpráva agentury Economist Intelligence Unit, která se zabývá aktuálním stavem a budoucími vyhlídkami inovací ve střední a východní Evropě (CEE). Zpráva vychází ze třech hlavních složek: z celosvětového průzkumu mezi 370 manažery, který byl proveden na jaře 2008, z vlastního inovačního modelu Economist Intelligence Unit a z 20 hloubkových rozhovorů s vrcholovými manažery, konzultanty a dalšími odborníky. Více než polovina dotazovaných manažerů žije ve střední a východní Evropě, všichni zde řídí významné podniky, z nichž dvě pětiny mají roční globální tržby pod 100 miliónů dolarů a 16 % přes 10 miliard dolarů. Více než polovina z nich jsou členové nejvyššího vedení podniků a více než čtvrtina jsou generální ředitelé; celkem zastupují 19 různých zemí.
O agentuře Economist Intelligence Unit
Economist Intelligence Unit je analytická agentura skupiny The Economist Group, vydavatele časopisu The Economist. Prostřednictvím globální sítě zhruba 650 analytiků neustále hodnotí a předvídá politické, ekonomické a obchodní podmínky ve 200 zemí. Jako přední světový poskytovatel informací o jednotlivých zemích dodává včasné, spolehlivé a nestranné analýzy trendů na světových trzích a podnikatelských strategií a pomáhá manažerům dělat lepší rozhodnutí.
O společnosti Oracle

Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.