Studie IDC: Zjednodušení IT zlepšuje výsledky podnikání

Průměrná firma zúčastněná v průzkumu může zjednodušením IT prostředí každoročně získat až 83 milionů dolarů

Nová studie IDC, přední výzkumné a poradenské společnosti v oboru IT, ukazuje, že složitost IT prostředí snižuje zisky podniků a brzdí jejich schopnost inovovat a růst.
Firmy účastnící se studie dokázaly zjednodušením svého IT prostředí ušetřit v průměru až 83 milionů dolarů ročně. Získaly také další výhody, k nimž patří rychlejší uvádění produktů na trh, lepší služby zákazníkům a schopnost převést personál IT oddělení na strategické projekty.

Společnost Oracle sponzorovala studii společnosti IDC s názvem Simplifying IT to Drive Better Business Outcomes and Improved ROI (Zjednodušení IT vylepší obchodní výsledky a zrychlí návratnost investic). Výsledky studie ukazují problémy, které složitost IT prostředí vytváří pro současné organizace.
IT oddělení stojí před problémem zvyšujících se provozních nákladů a nižší produktivity zaměstnanců, navíc je omezena schopnost IT oddělení poskytovat služby v nejvyšší možné kvalitě.
Z pohledu vlastního podnikání (obchodního oddělení) složitost IT prostředí snižuje zisk, oslabuje schopnost zavádět inovace, snižuje spokojenost uživatelů i zákazníků a brání využívat konkurenčních výhod.

Společnosti účastnící se průzkumu dokázaly zjednodušením IT získat v průměru ročně přínos až 3 610 dolarů na uživatele. V průměru měly společnosti 23 000 uživatelů svého IT systému, z čehož se odvozuje i výsledný průměrný roční přínos vyčíslený na 83 milionů dolarů.
Studie ukázala, že k dalším přínosům zjednodušení IT patří vyšší produktivita uživatelů, rychlejší uvádění produktů na trh a vyšší spokojenost zákazníků.

Při snahách o zjednodušení IT prostředí se uplatňuje např. migrace do cloudu, investice do integrovaných (engineered) systémů a nahrazování stávajících systémů modernějšími aplikacemi.
Většina organizací zúčastněných v průzkumu zjistila, že skutečné zjednodušení IT prostředí vyžaduje nahradit zastaralé architektury jako takové a přejít na jednodušší, konsolidované a moderní architektury IT, které lépe odpovídají požadavkům současného podnikání.

„Mnoho firem je dnes přímo zahlceno náklady a problémy, které dokáže generovat složité IT prostředí,“ řekl Michael Fauscette, viceprezident společnosti IDC pro oblast Software Business Solutions. „Zjednodušení IT infrastruktury umožní organizacím věnovat více svých zdrojů na zavádění inovací a zvyšování produktivity.“
„Boj s bobtnající složitostí je nikdy nekončící bitvou, takže ho organizace musí podstupovat i v současnosti,“ uvedl Bob Evans, senior viceprezident a ředitel komunikace společnosti Oracle. „Mnoho našich zákazníků je už vyčerpáno z toho, jak neustále integrují samostatně fungující IT systémy. Rozhodli se proto investovat do systémů, které jsou už navrženy tak, aby pracovaly jako celek, nebo přecházejí ke cloudovým službám, které slibují podobný efekt. Tyto společnosti pak utrácejí méně peněz a času za integraci a údržbu svých systémů, což jim oproti konkurenci zajišťuje lepší pozici.“

O průzkumu
Průzkum Simplifying IT to Drive Better Business Outcomes and Improved ROI provedla v roce 2014 přední analytická firma IDC na objednávku společnosti Oracle. Cílem studie bylo zkoumat složitost současných IT prostředí ve firmách a přínosy, které může přinést zjednodušení těchto prostředí. Zjištění vycházejí z podrobných interview se seniorními zaměstnanci obchodních a IT oddělení v devíti různých podnicích, které reprezentují různé obory podnikání (včetně finančních služeb, e-commerce, medicíny, maloobchodu, obrany/letectví a vládních agentur). Rozhovory probíhaly v různých geografických oblastech včetně USA, Evropy a Latinské Ameriky.

Podrobnější informace (v angličtině)
• Kompletní text studie Simplifying IT to Drive Better Business Outcomes and Improved ROI
• Posouzení složitosti podnikového IT – test společnosti Oracle