Titánové hrnce s ERP triedy Byznys

gosvo_logo_webTop Slovakia Q Art, slovenská pobočka moravského výrobcu a predajcu titánových hrncov, sa stala užívateľom ERP triedy Byznys. Projekt, ktorý realizovala spoločnosť Gosvo SK, podporí ďalší rast a expanziu podniku a lepšie prepojí agendy obidvoch pobočiek.

Vzhľadom na dynamický rozvoj spoločnosti v niekoľkých posledných rokoch bolo predovšetkým pre manažment čím ďalej ťažšie získavať z existujúceho systému aktuálne informácie pre riadenie a rozhodovanie. Preto sa Top Slovakia Q Art rozhodla nahradiť nevyhovujúce riešenie s ERP triedy Byznys, ktoré vhodne podporí rast podniku a pokryje zvýšené nároky na spracovanie ekonomických a obchodných agend.

„Existujúci informačný systém nás pri riadení firmy stále viac obmedzoval,“ potvrdzuje Miroslav Druga, konateľ spoločnosti Top Slovakia Q Art, a pokračuje: „Pretože naša materská spoločnosť na Morave je dlhoročným spokojným užívateľom BYZNYSu, logicky sme došli k rozhodnutiu od začiatku roku 2010 zaviesť tento systém tiež na Slovensku. Jedným z cieľov nášho rozhodnutia bolo prevziať a využiť doteraz získané skúsenosti, ktoré s BYZNYSom máme v ČR. Nasadením väčšiny zákazkových úprav pripravených pre materskú spoločnosť tiež môžeme zaistiť jednotné vedenie všetkých evidencií a agend vrátane zjednotenia výkazníctva“.

Zavádzanie nového informačného systému v spoločnosti Top Slovakia Q Art sa uskutočnilo podľa metodológie výrobcu v troch fázach – predimplementačná príprava, implementácia a dohľad nad prevádzkou. Konzultanti spoločnosti Gosvo SK za aktívnej účasti kľúčových užívateľov na strane zákazníka vyhodnotili nosné procesy, na ktoré bol v priebehu implementácie kladený najväčší dôraz. Mimo štandardných procesov súvisiacich s vedením účtovníctva a skladovej evidencie, sa jednalo o oblasť priameho predaja s evidenciou výnosov a nákladov na usporadúvané predajné akcie.

Nasadenie nového informačného systému sa uskutočnilo vďaka pripravenosti na strane Top Slovakia Q Art v skrátených termínoch s cieľom začať rutinnú prevádzku začiatkom účtovného roku 2010.

V rámci samotnej implementácie bola uskutočnená dodávka serveru pre BYZNYS, jeho inštalácia na všetkých pracovných staniciach a následne školenie užívateľov. Veľký dôraz bol dávaný na prevod dát a zavedenie počiatočných stavov skladov po vykonanej inventúre. V rámci testovacej prevádzky bola tiež preverená funkčnosť všetkých pripravených úprav. Rutinná prevádzka informačného systému bola začatá v dohodnutom termíne, a to aj napriek tomu, že behom implementácie prebehlo sťahovanie spoločnosti do nových priestorov.

„Hlavnými prínosmi nasadenia ERP systému BYZNYS je zjednodušenie všetkých evidencií, odstránenie duplicitného zadávania dát a zjednotenie výkazníctva s materskou spoločnosťou na Morave,“ uvádza Marek Kaman, vedúci implementačného tímu spoločnosti Gosvo SK, a dodáva: „Veľmi tiež oceňujem prístup a pripravenosť k nasadeniu nového informačného systému na strane zákazníka, pretože to bolo hlavným predpokladom pre to, aby sme dokázali nasadiť nový informačný systém v tak krátkom termíne.“

TS Gosvo - tavenina web2

O spoločnosti Top Slovakia Q Art
Spoločnosť Top Slovakia Q Art je dcérskou spoločnosťou Top Moravia Q pôsobiaca na slovenskom trhu. Holding Top Moravia Q se zaoberá predovšetkým výrobou a predajom vysoko kvalitných titánových hrncov, ktoré sú vyrábané v kooperácii so špecializovanou zlievarňou hliníka a veľkokapacitnou lakovacou linkou na nástrek PTFE. Vyrobené produkty sú následne predávané v ČR, SR a Poľsku prostredníctvom dcérskych spoločností konečným zákazníkom priamym predajom na sálových prezentačných akciách. Top Moravia Q je významným exportérom tohto artiklu do ďalších 18 krajín sveta.

O spoločnosti Gosvo
Spoločnosť Gosvo a jej dcérska spoločnosť Gosvo SK sú distribútorom podnikových informačných systémov triedy BYZNYS pre Moravu a Slovensko, centrála je v Brne, dcérska spoločnosť sídli v Trenčíne. Dodávkami a implementáciou sa zaoberá od roku 1994. Medzi zákazníkov Gosva patrí napr. AZ Klima, Signum, Thermona, Tondach Česká republika a veľa ďalších.

O podnikových informačných systémoch triedy BYZNYS
ERP systémy triedy BYZNYS vyvinuté popredným českým dodávateľom podnikových informačných systémov – spoločnosťou J.K.R., obsahujú mimo iné moduly CRM, Workflow, Business Intelligence či Projektové riadenie. Riešenie využíva už viac ako 1200 zákazníkov z Českej republiky a Slovenska, medzi ktorých patria významné spoločnosti z najrôznejších oblastí podnikania, napr. Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.