Titanové nádobí s ERP třídy Byznys

logo-jkr-webTop Slovakia Q Art, slovenská pobočka výrobce a prodejce titanového nádobí, se stala uživatelem ERP třídy Byznys. Projekt realizovala společnost Gosvo SK, implementační partner J.K.R. pro Slovenskou republiku.

Vzhledem k dynamickému rozvoji společnosti v několika posledních letech bylo zejména pro management čím dál obtížnější získávat ze stávajícího systému aktuální informace pro řízení a rozhodování. Proto se Top Slovakia Q Art rozhodla nahradit nevyhovující řešení s ERP třídy Byznys, které vhodně podpoří růst podniku a pokryje zvýšené nároky na zpracování ekonomických a obchodních agend.

„Stávající informační systém nás při řízení firmy stále více omezoval,“ potvrzuje Miroslav Druga, jednatel společnosti Top Slovakia Q Art, a pokračuje: „Protože naše mateřská společnost na Moravě je dlouholetým spokojeným uživatelem Byznysu, logicky jsme došli k rozhodnutí od začátku roku 2010 zavést tento systém také na Slovensku. Jedním z cílů našeho rozhodnutí bylo převzít a využít doposud získané zkušenosti, jež s Byznysem máme v ČR. Nasazením většiny zakázkových úprav připravených pro mateřskou společnost také můžeme zajistit jednotné vedení všech evidencí a agend včetně sjednocení výkaznictví“.

Zavádění nového informačního systému ve společnosti Top Slovakia Q Art proběhlo podle metodologie výrobce ve třech fázích – předimplementační příprava, implementace a dohled nad provozem. Konzultanti společnosti Gosvo SK za aktivní účasti klíčových uživatelů na straně zákazníka vyhodnotili stěžejní procesy, na které byl během implementace kladen největší důraz. Mimo standardních procesů souvisejících s vedením účetnictví a skladové evidence, se jednalo o oblast přímého prodeje s evidencí výnosů a nákladů na pořádané prodejní akce.

Nasazení nového informačního systému proběhlo díky připravenosti na straně Top Slovakia Q Art ve zkrácených termínech s cílem zahájit rutinní provoz počátkem účetního roku 2010.
V rámci samotné implementace byla provedena dodávka serveru pro Byznys, jeho instalace na všech pracovních stanicích a následně školení uživatelů. Velký důraz byl kladen na převod dat a navedení počátečních stavů skladů po provedené inventuře. V rámci testovacího provozu byla také prověřena funkčnost všech připravených úprav. Rutinní provoz informačního systému byl zahájen v dohodnutém termínu, a to i přesto, že během implementace proběhlo stěhování společnosti do nových prostor.

„Hlavními přínosy nasazení ERP systému Byznys je zjednodušení všech evidencí, odstranění duplicitního zadávání dat, a sjednocení výkaznictví s mateřskou společností na Moravě,“ uvádí Marek Kaman, vedoucí implementačního týmu společnosti Gosvo SK, a dodává: „Velice také oceňuji přístup a připravenost k nasazení nového informačního systému na straně zákazníka, protože to bylo hlavním předpokladem pro to, abychom dokázali nasadit nový informační systém v tak krátkém termínu.“

TZ JKR - K201persp web

O společnosti Top Slovakia Q Art
Společnost Top Slovakia Q Art je dceřinnou společností Top Moravia Q působící na slovenském trhu. Holding Top Moravia Q se zabývá především výrobou a prodejem vysoce kvalitního titanového nádobí, jež je vyráběno v kooperaci se specializovanou slévárnou hliníku a velkokapacitní lakovací linkou na nástřik PTFE. Vyrobené produkty jsou následně prodávány v ČR, SR a Polsku prostřednictvím dceřinných společností konečným zákazníkům přímým prodejem na sálových prezentačních akcích. Top Moravia Q je významným exportérem tohoto artiklu do dalších 18 zemí světa.

O společnosti Gosvo
Společnost Gosvo a její dceřiná společnost Gosvo SK jsou distributorem podnikových informačních systémů třídy Byznys pro Moravu a Slovensko, centrála je v Brně, dceřiná společnost sídlí v Trenčíně. Dodávkami a implementací se zabývá od roku 1994. Mezi zákazníky Gosva patří například AZ Klima, Signum, Thermona, Tondach Česká republika a mnoho dalších.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.

Podnikové informační systémy třídy Byznys, které mimo jiné obsahují moduly CRM, Workflow, Business Intelligence, Projektové řízení, využívá v Česku více než 1 200 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu.