Třetina Čechů neví, že u pracovního pohovoru nemusí odpovídat na vše

Pokud jde uchazeč o zaměstnání na pracovní pohovor, nemusí během něj odpovídat na všechny dotazy. Personalisté totiž, ať už nevědomky či záměrně, požadují informace, na které podle platných zákonů nemají nárok. 32 % Čechů však dle šetření personální agentury Grafton Recruitment neví, které dotazy mohou odmítnout.

„Bohužel z praxe víme, že některé informace mohou kandidáty při hledání práce znevýhodnit. Proto by se měli uchazeči snažit poskytnout o sobě jen takové informace, které jsou relevantní pro výkon daného zaměstnání,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, a dodává: „Protože z našeho nedávného šetření vyplynulo, že celá třetina Čechů neví, na jaké informace nemá ze zákona potenciální zaměstnavatel nárok, snažíme se je na našich stránkách instruovat a informovat je o nejčastějších nepovolených otázkách.“
Jaké tedy jsou nejčastější nepovolené a podpásové otázky při pracovním pohovoru? A jak se situace liší se situací v zámoří?

Kolik je vám let? Požadavek na sdělení věku uchazeče je diskriminační a může snížit šanci především u lidí v předdůchodovém věku, protože o ně bývá na pracovním trhu menší zájem. Přibližný věk si personalisté mohou odvodit z jiných údajů, například z doby ukončení školy či počtu a délky předchozích pracovních poměrů. Pro srovnání – například v USA platí zákon proti věkové diskriminaci (Age Dicrimination in Employment Act), který slouží k ochraně lidí starších 40 let, aby nebyli při jednání se zaměstnavateli kvůli svému věku diskriminování.

Byli jste ve vězení? Personalisté nemohou obecně odmítnout uchazeče jen proto, že byl v minulosti soudně trestán. Je sice pravda, že v některých případech je potřeba odpověď na tento dotaz získat, aby například v autosalonu zaměstnavatel nenechal pracovat někoho, kdo byl ve výkonu trestu za krádeže aut. Informace tohoto typu tedy získávají personalisté tak, že chtějí nahlédnout do výpisu z rejstříku trestů. Dodání výpisu z rejstříku trestů sice může kandidát odmítnout, pokud je to ale podmínkou výběrového řízení, může být na základě tohoto odmítnutí vyřazen. Naopak kandidáta z výběrového řízení vyřadit nelze v případě, že čin, za který byl odsouzen, nekoresponduje s výkonem práce. Například kandidát se záznamem v rejstříku trestů za nedbalostní trestní čin učiněný při řízení automobilu nemůže být vyloučen z výběru, pokud se hlásí na pozici pokladní v obchodním domě, pokud však na pozici řidiče, tak ano.

Jaký je váš zdravotní stav? Běžně se na toto téma při pohovorech nehovoří, personalisté se ale mohou zeptat, kdy uchazeč naposledy čerpal nemocenskou či zda případně nemá před sebou plánovanou operaci.

Jaký je váš rodinný stav? Na tuto otázku se personalisté často ani nemusejí ptát, protože řada lidí to o sobě sama dobrovolně uvede do životopisu. Stejně jako by personalisté neměli klást dotaz na rodinný stav, neměli by se ptát ani na počet dětí. „Bohužel obvykle platí, že rozvedená matka se třemi dětmi bude mít menší šanci u pohovoru uspět než svobodná a bezdětná žena. U té však zase může přijít na přetřes otázka, zda plánuje mateřství, či není těhotná,“ říká Jitka Součková s tím, že právě tohle je nejčastější ilegální otázka, se kterou se lze setkat. Obecně platí, že čím méně toho o uchazeči v tomto směru zaměstnavatel dopředu ví, tím lépe, Nutno mít na paměti i to, že zjišťování těchto skutečností se často může skrývat za příjemnou nezávaznou konverzací. K nelegálním otázkám z tohoto směru patří i dotaz na sexuální orientaci.

Jakého jste vyznání? Otázka náboženského vyznání není v českých poměrech důležitá a personalisté se na to při pohovoru neptají. V USA je takový dotaz zapovězený, ale personalisté se ho mohou pokusit obejít tak, že předloží kandidátům pracovní rozvrh a ptají se jich, zda jsou schopni podle něj pracovat, případně zjišťují, které dny uchazeč pracovat nemůže.

Jak daleko to máte do práce? Řada otázek při pohovorech se týká místa bydliště uchazeče, vzdálenosti bydliště od místa výkonu povolání a doby a způsobu dojíždění. Bydliště v místě výkonu práce nesmí být podmínkou pro přijetí do zaměstnání. I přesto, že je to protizákonné, zaměstnavatelé tento požadavek často zmiňují dokonce v inzerátech na danou pracovní pozici.

Užívali jste či užíváte drogy? Pokud je někdo závislý na tvrdých drogách, dá se to na něm většinou poznat. A tzv. měkké drogy, včetně tabáku, sice nemusejí výkon člověka na pracovišti přímo ovlivňovat, ale protože je většina pracovišť dnes nekuřácká, může silný kuřák uspokojováním svých potřeb mimo firemní prostory vyčerpat nemalou část pracovní doby. Alkohol na pracovišti je zakázán obecně.

Diskriminační může být i otázka vzhledu. „Jednou jsme se setkali dokonce s žádostí, abychom klientovi doporučovali pouze kandidátky s konfekční velikostí 38 a menší,“ přibližuje Jitka Součková s tím, že jde o nepřípustný požadavek. Fotografii uchazeče sice personalisté běžně požadují, neměly by však být považovány za hlavní kritérium výběru. Měly by spíš pomoci odhadnout, zda jsou kandidáti vstřícní a sympatičtí nebo naopak neústupní a konfliktní. V tomto ohledu však dělají přešlapy spíš kandidáti než personalisti a často volí zcela nevhodné fotografie. „Je zřejmé, že pokud kandidát hledá práci, kde je vyžadován profesionální vzhled, měl by tomu přizpůsobit i volbu fotografie, kterou přilepí ke svému profesnímu životopisu. Například pokud se hlásí na pozici bankovního úředníka, neměl by volit foto s viditelným tetováním, čírem či jiným extravagantním účesem anebo s množstvím viditelných piercingů,“ komentuje na závěr Jitka Součková.