Třetina podniků ze střední a východní Evropy je na cestě k digitální transformaci

Podniky z regionu střední a východní Evropy (CEE) hlavní fáze digitální transformace většinou teprve čeká. Vyplývá to z průzkumu provedeného společnostmi Oracle a IDC.

Pojem „digitální transformace“ se v poslední době stal oblíbeným termínem. Nejde ovšem jen o módní frázi, tento fenomén bude stále více ovlivňovat fungování podniků včetně jejich řízení. Digitální transformace není totiž pouze záležitostí technologií, ale i samotných obchodních modelů. Podle společnosti IDC se do konce roku 2017 digitální transformace stane součástí obchodní strategie dvou třetin nejvýznamnějších světových firem.

Digitální transformace vytváří novou kategorii podniků, které fungují pružněji než jejich konkurence, dokáží efektivně vytvářet inovativní služby a lépe reagovat na aktuální požadavky zákazníků. Tradiční organizace stále více čelí nové konkurenci, což je nutí k přijímání nových technologií. Inovují nejen své produkty, ale i vlastní procesy a celé obchodní modely; všechny tyto změny pak vytváří nové digitální strategie.

Společnosti Oracle a IDC provedly vůbec první průzkum, který mapuje úroveň digitální transformace mezi podniky z regionu CEE. V rámci průzkumu bylo dotazováno 251 členů nejvyššího vedení (C-level) firem podnikajících v řadě různých oborů.

Průzkum ukazuje, že většina podniků z regionu CEE stále digitální transformaci nevnímá jako svou prioritu. Až 32 % respondentů připouští, že jejich podniky nemají v tomto ohledu žádné plány. Aktuálně proces digitální transformace probíhá ve 35 % firem z tohoto regionu, 34 % firem se tento proces teprve chystá zahájit.

Technologie využívané při digitální transformaci zahrnují nejčastěji cloud, mobilní aplikace, zpracování velkých objemů dat (big data) a sociální média. Ve střední Evropě nasazování těchto technologií stále zaostává za Evropou západní, ale i zde jejich implementaci plánuje nebo alespoň zvažuje čím dál více podniků.
Z průzkumu vyplývá, že míra přijetí těchto technologií v Evropě je následující:
• 34 % respondentů průzkumu vyžívá cloudové technologie
• 39 % plánuje cloudové technologie implementovat
• 41 % využívá mobilní technologie
• 25 % využívá řešení pro zpracování velkých objemů dat (big data)

Další hlavní závěry studie:
• 72 % podniků z regionu CEE považuje pro příštích 12 měsíců za svou prioritu vylepšení zákaznické zkušenosti (CX)
• 41 % respondentů uvádí, že IT je pro ně podpůrným nástrojem zvyšujícím efektivitu podnikání
• 40 % respondentů považuje IT za nástroj pro konkurenceschopnost, který vytváří příjmy
• Pouze 18 % respondentů vnímá IT primárně jako nákladovou položku (nezbytný výdaj)

Důležité je, že ze studie společností Oracle a IDC vyplývá jednoznačný vztah mezi procesem digitální transformace a ekonomickými výsledky podniků. Implementace strategie pro digitální transformaci s sebou nese růst příjmů.

Podrobnější informace (v angličtině)
• Oracle Digital web infowall
• Stáhněte si IDC whitepaper s výsledky průzkumu o digitální transformaci podniků
• Zjistěte více o Oracle Cloud