Trubky Fiber Basalt Plus oceněny na přehlídce Výrobek – technologie roku 2013

Trubky Fiber Basalt Plus pro rozvody vody a vytápění od společnosti Wavin Ekoplastik získaly stříbrnou známku na 6. soutěžní přehlídce Výrobek technologie roku 2013, kterou dne 6. března 2013 uspořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Trubky Fiber Basalt Plus vyvinul přední český výrobce PPR potrubí před necelým rokem. Jsou unikátní svým materiálovým složením, které jim zaručuje vysokou teplotní a tlakovou odolnost. Hlavní roli přitom hraje polypropylen nové generace a čedičové vlákno, které je v konstrukci trubek použito poprvé na světě.

Trubky Fiber Basalt Plus, které si získaly oblibu napříč třemi světadíly a oslovily i odbornou porotu soutěže, dosahují třikrát menší teplotní délkové roztažnosti v porovnání s celoplastovými trubkami z PPR bez nutnosti ořezu před svařováním. Ve srovnání s předchozí generací trubek Fiber nabízí Fiber Basalt Plus vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách (až o 50 %), teplotní odolnost dle reálných měření až 95 °C, vyšší průtočnost o 20 % a nižší hmotnost o 15 %.

Porota při svém hodnocení vycházela z dodané dokumentace opravňující výrobky a technologie uvést na český trh. Hodnocena byla přitom kritéria jako technická a inovační úroveň, naplňování normových požadavků a požadavků na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Předmětem posuzování byl také design. U trubek Fiber Basalt Plus vyzdvihla porota při svém hodnocení především jejich vynikající vlastnosti.

Soutěžní přehlídku, stejně jako předešlé ročníky, organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou stavební, Českým svazem stavebních inženýrů, Design Cabinetem CZ, Hospodářskou komorou ČR, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svazem zkušeben pro výstavbu.

Letošní ročník soutěže proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR.