Variabilita zasakovacích objektů s novým akumulačním boxem Q-BB od Wavin Osma

Společnost Wavin Osma, přední český specialista na plastové potrubní systémy, představila nový prvek svého osvědčeného systému Intesio. Jedná se o akumulační box Q-BB, který je určen k vytváření podzemních zasakovacích a retenčních objektů. Dle platné legislativy je dnes každý investor povinen zasakovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Pokud to není možné, musí použít před napojením na kanalizaci nebo recipient retenční systémy.

Akumulační box Q-BB o objemu 0,432l a užitném objemu 0,413l je vyroben z čistého „Virgin“ polypropylenu, který je plně recyklovatelný. Zasakovací a retenční objekty lze skládat buď pouze z boxů Q-BB, anebo je možné je díky shodným rozměrům kombinovat s akumulačními boxy Q-Bic, které navíc disponují možností revize a čištění. Tuto vlastnost akumulační box Q-BB postrádá, a proto se stává vhodnou volbou při stavbách, kde není tato funkce vyžadována a kde je naopak kladen velký důraz na maximální cenovou efektivitu. Kombinace obou typů boxů je pak ideální pro stavby, u nichž je nutné zachovat technické parametry na revizi a čistitelnost a zároveň nabídnout finančně zajímavé řešení. Revizní šachty, které jsou osazeny na zasakovacích resp. retenčních objektech, umožňují přístup do nejnižších vrstev systému, kde může zejména docházet k sedimentaci znečištění.

Možné kombinace boxů:

image001

Nová konstrukce boxů Q-BB zaručuje vyšší statickou odolnost proti dopravnímu zatížení, a to již při krytí 0,7m pro nákladní dopravu. Snadná montáž boxů v požadovaném půdorysu a výšce je možná také díky váze akumulačního boxu, která činí pouhých 17,2 kg. Ochrana proti protržení geotextilie, respektive hydroizolačního souvrství, je podpořena zaoblenými hranami boxu. Z boční užší strany je možné box napojit na přítok dešťové vody do připraveného hrdla DN 160.

O systému Intesio
Intesio od společnosti Wavin Osma je komplexní systém, který slouží k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavním úkolem je zachycení, transport, filtrace, retence a zasakování dešťové vody. Využití najde především u projektů, které se zabývají odvodem vody z velkých zpevněných ploch a plochých střech.

O společnosti Wavin Osma
Společnost Wavin Osma je obchodní firma zajišťující distribuci a zákaznický servis značek Wavin, Osma a Ekoplastik. Více informací naleznete na www.wavin-osma.cz.