Většina lidí věří, že jejich mentální zdraví dokáže lépe podpořit robot než člověk

Studie společnosti Oracle ukazuje, že pandemie koronaviru negativně ovlivnila mentální zdraví 78 % světové pracovní síly. 76 % respondentů průzkumu se proto domnívá, že by se firmy měly více věnovat podpoře mentálního zdraví na pracovišti. O svém stresu a úzkosti v práci by 68 % zaměstnanců hovořilo raději s robotem než s nadřízeným.

Rok 2020 je pro zaměstnance velice stresující, a to celosvětově. Globální studie provedená společnostmi Oracle a Workplace Intelligence (firma zaměřující se na poradenství a výzkum v oblasti HR) ukázala, že stále více lidí čelí v práci zvýšenému stresu, úzkosti, depresi ze sociální izolace a pocitům vyhoření. Do studie se zapojilo 12 000 respondentů z 11 zemí. 78 % z nich tvrdí, že se jejich problémy na pracovišti i mentální zdraví v důsledku pandemie zhoršily. Podle 85 % respondentů problémy v zaměstnání negativně ovlivňují i jejich mimopracovní život, ať už jde o rodinné vztahy nebo kvalitu spánku. 76 % účastníků průzkumu se domnívá, že podniky by pro své zaměstnance mohly v tomto ohledu udělat víc. A konečně, 68 % zaměstnanců by si o svých pracovních problémech a jejich dopadu na vlastní duševní stav raději promluvilo s robotem než se svým šéfem.

Zvýšený stres vyvolaný pandemií reportuje mnohem více lidí než frustraci z běžných pracovních problémů, jako je tlak na výkonnost (42 %), zdlouhavé a rutinní úkoly (41 %) či přílišná pracovní zátěž (41 %). Více než třetina (35 %) účastníků průzkumu uvedlo, že v důsledku pandemie věnují práci měsíčně alespoň o 40 hodin více času. Práce z domova jako celek je ovšem celkově hodnocena kladně a 62 % respondentů nyní tuto možnost hodnotí lépe než před pandemií.

Technologie pomáhají

Velká očekávání mají účastníci průzkumu od technologií. Nové technologie by podle nich neměly pouze zefektivňovat spolupráci mezi lidmi ve změněných podmínkách, ale i zlepšovat jejich duševní zdraví. K výhodám robotů patří dle respondentů vyšší objektivita, to, že lidi nesoudí, a schopnost poskytovat rychlé odpovědi. 80 % lidí je otevřeno možnosti mít robota jako svého terapeuta nebo poradce. Podle 75 % respondentů jim umělá inteligence dokázala s jejich problémy v práci pomoci. Za hlavní přínosy AI uvedli poskytnutí potřebných informací pro zvýšení efektivity práce (31 %), automatizaci úkolů a snížení pracovní zátěže, což funguje jako prevence proti vyhoření (27 %), a snížení stresu díky stanovení priorit (27 %). Umělá inteligence také umožnila lidem pracovat kratší dobu (51 %). 63 % respondentů se obecně domnívá, že umělá inteligence zvyšuje pracovní produktivitu, ale dle 54 % zlepšuje také spokojenost s prací.

Firmy by se měly do podpory více zapojit

Lidé jsou přesvědčeni, že by firmy měly pro podporu duševního zdraví zaměstnanců dělat více (76 %), i když 51 % respondentů průzkumu uznává, že jejich zaměstnavatelé na pandemii koronaviru zareagovali a pokusili něco nového nabídnout. 83 % zaměstnanců by uvítalo, aby jim zaměstnavatel poskytl podpůrné technologie, jako je např. samoobslužný přístup ke zdrojům zdravotnických informací (36 %) či poradenských služeb na vyžádání (35 %), nástroje pro proaktivní sledování zdraví (35 %), specializované aplikace zaměřené na mindfulness (35 %) nebo chatboty odpovídající na otázky týkající se duševního zdraví (28 %). Podle 42 % respondentů snižují stres, úzkost nebo deprese jejich pracovní produktivitu a 40 % upozorňuje na to, že za těchto okolností roste podíl špatných rozhodnutí.

„Dopady pandemie na mentální pohodu a duševní zdraví lidí z nejrůznějších oborů i zemí jsou výrazné. Výsledky naší studie ukazují vážnost situace i to, že podniky by měly bezodkladně hledat možná řešení,“ uvedl Dan Schawbel ze společnosti Workplace Intelligence.

„Duševní zdraví dnes není jen celospolečenský problém, ale znamená i obrovskou výzvu pro firmy. Stres snižuje výkon jednotlivců, efektivitu týmů i produktivitu celých organizací. O problému je třeba mluvit a zaměstnanci od svých zaměstnavatelů očekávají, že jim ho nějak pomohou řešit,“ dodává Emily He, senior viceprezidentka, společnost Oracle pro Cloud HCM. „Technologie jako umělá inteligence mohou k řešení problému přispět mnoha různými způsoby. Podniky ale nejprve musí duševní zdraví zaměstnanců zahrnout do své agendy.“