Většina podnikových finančních systémů už v blízké budoucnosti přestane být efektivní

Transformace finančních oddělení vyžaduje těsnou spolupráci mezi řediteli financí a informatiky, uvádí 73 % respondentů průzkumu společnosti Oracle.

Finanční ředitelé dnes hrají pro úspěch své firmy klíčovou roli. Vedení firem očekává, že týmy finančního oddělení dokáží z podnikových dat získávat klíčové informace, a vytvářet tak maximální přidanou hodnotu. Aktuální studie společnosti Oracle Modern Finance: Driving Transformation from Within (Moderní finanční oddělení: Řízení transformace podniku zevnitř) ukazuje, že pro vedení finančního oddělení je dnes klíčová těsná spolupráce mezi finančním ředitelem (CFO) a ředitelem informačních technologií (CIO). V takovém případě mohou finanční ředitelé efektivně přispět k požadované transformaci podnikání.

Výsledky studie jsou založeny na průzkumu mezi 1 905 finančními specialisty (s rozhodovací pravomocí) v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika). Analýza mapuje aktuální výzvy a rizika, jimž čelí finanční oddělení, a přináší podrobný pohled na to, jak se podniky snaží zavádět potřebné změny.

Konkrétně studie přináší následující výsledky:
• Téměř 40 % respondentů z vedení finančních oddělení souhlasí s tvrzením, že finanční oddělení mají stále větší odpovědnost za úspěch podnikání
• 45 % respondentů se cítí být pod zvýšeným tlakem na růst produktivity
• 44 % uvádí, že jejich společnost klade zvýšený důraz na řízení obchodního růstu
• 41 % uvádí, že se po nich požaduje snížení provozních nákladů
A především, téměř tři čtvrtiny (73 %) finančních ředitelů souhlasí s tím, že pro transformaci finančních oddělení podniků je klíčová úzká spolupráce mezi řediteli financí a IT.

Prezident společnosti Oracle Loïc Le Guisquet v této souvislosti uvádí: „Finanční systémy byly po řadu let přizpůsobovány na míru jednotlivým podnikům, nicméně nyní se vývoj a stav těchto systémů často dostává do kritické fáze. Mnoho podniků potřebuje pro udržení konkurenceschopnosti změnit své strategie, prioritou se stává zrychlení inovací a schopnost přizpůsobovat se rychle změnám. Finanční oddělení by neměla fungovat jako brzda potřebného pokroku, ale naopak jako jeho hnací motor. Firmy ve stále větší míře chápu, že než dále zvyšovat složitost svých finančních systémů, které jsou už teď až příliš komplikované, může být snazší cestou spouštět finanční aplikace v cloudu a jednoduše je konfigurovat podle aktuálních potřeb. Finanční oddělení se nacházejí v centru každé organizace, a proto by měla hrát i klíčovou roli v zavádění těchto změn.“

Finanční ředitelé podle studie souhlasí s tím, že mnohé změny ovlivňující podnikání jsou mimo kontrolu firmy: mění se ekonomické i sociální prostředí, působí geopolitické vlivy nebo dokonce i vývoj klimatu. Tyto změny se nedají plánovat, podniky na ně ale musí umět pružně reagovat. 58 % dotazovaných finančních specialistů s rozhodovací pravomocí sleduje změny probíhající mimo jejich organizaci a jejich možný dopad. Naopak 30 % respondentů se věnuje spíše změnám uvnitř organizace, 44 % považuje za hlavní zdroj rizik makroekonomické otázky, podle 40 % jsou hlavní externí příčinou změn rostoucí konkurence a stoupající náklady na podnikání.

Finanční týmy potřebují technologie, které by umožnily těsnější spolupráci mezi jednotlivými odděleními a pomohly firmám vylepšit řízení rizik. Studie společnosti Oracle ale ukazuje, že léta neustálého přizpůsobování finančních i jiných systémů vedla k situaci, kdy stávající systémy jsou velmi nepružné a blíží se svým limitům. Fungují už spíše jako překážka potřebných změn.
• 61 % finančních ředitelů připouští, že složitost jejich systémů postupně rostla
• 54 % uvádí, že tyto systémy už v blízké budoucnosti pravděpodobně neumožní efektivní podporu požadavků organizace

Konfigurovatelné systémy jsou pružnější a dají se jednodušeji aktualizovat, ovšem mnoho organizací se zatím obává přechodu na cloud, protože v této souvislosti vnímají určitá rizika.
• 32 % ředitelů finančních oddělení předpokládá, že už v horizontu jednoho roku by se z hlediska nákladů vyplatilo přejít na standardizovaný systém než dále provozovat stávající řešení
• Téměř tři čtvrtiny (74 %) respondentů jsou přesvědčeny, že pro potřebnou transformaci firmy je klíčové provozovat finanční systémy v cloudu. Stejný podíl respondentů souhlasí s názorem, že cloudové řešení by jim umožnilo zrychlit a zefektivnit inovace

Mnohé podniky se ale přesto snaží změnám vyhnout nebo je odkládají:
• 69 % respondentů se obává, že přechod na standardizované, na cloudu založené finanční aplikace by pro jejich podnikání představoval riziko
• 45 % respondentů uvádí, že hlavní příčinou, proč mají v otázce přechodu na standardizované finanční systémy nejednoznačný názor, je rostoucí složitost regulací
• 37 % si není jisto výhodami migrace do cloudu a návratností těchto investic
• 30 % připouští, že změnám stojí v cestě nedostatečná harmonizace mezi oddělením financí a zbytkem firmy

Podrobnější informace (v angličtině)
• Studie The Digital Finance Imperative společnosti Oracle
• Finanční řešení nové generace – přehled funkcí
• Moderní řešení firemních financí od společnosti Oracle
• Prezentace na LinkedIn

O průzkumu Modern Finance: Driving Transformation from Within
Na průzkumu spolupracovaly společnosti Oracle a Loudhouse Research. Dotazováno bylo 1 905 finančních specialistů s rozhodovací pravomocí z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Španělska, Švédska, Spojených arabských emirátů a Saudské Arábie.