Víceúrovňový přístup k ERP ušetří náklady a zajistí větší pružnost

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila výsledky průzkumu, který mapuje strategii firem ve vztahu k systémům ERP. Průzkum byl proveden mezi 1 600 respondenty z firem po celém světě. Třetina respondentů uvedla, že v rámci své strategie uvažují o ERP systémech typu Tier 2 a dvojúrovňových (two-tier) řešeních.

Označení Tier odpovídá tradičně „třídě“ ERP systémů. Systémy třídy 1, které pochází od největších dodavatelů, nabízejí vysokou funkčnost, ale jsou nákladné a náročné na implementaci i další změny předdefinovaných šablon. Systémy třídy 2 byly tradičně určeny firmám střední velikosti a jejich velkou výhodou vždy byla snazší přizpůsobitelnost konkrétním požadavkům zákazníka, například regionálním rozdílům. ERP systémy třídy 3 pak cílily na malé firmy nebo jednouživatelská prostředí.

Dělení ERP systémů na třídy 1 až 3 je však tradiční a do jisté míry už překonané. Řešení třídy 2, jaké dodává například společnost Epicor, již dnes nabízejí většinu funkčnosti systémů třídy 1, navíc jsou flexibilnější a cenově efektivnější.

ERP systémy různých „tříd“ navíc spolu dnes mohou snadno spolupracovat a lze je dobře integrovat. Systémy třídy 2 lze například pomocí nástroje Epicor Service Connect včlenit do větších celků využívajících řešení třídy 1. Právě to se označuje jako dvojúrovňový (two-tier) přístup k ERP. V jeho rámci lze ponechat řešení třídy 1 tam, kde jsou již nasazena a kde složitost podnikání odůvodňuje vyšší náklady na pořízení, implementaci a údržbu, naopak systémy třídy 2 lze nasadit v místech, která potřebují výkonný ERP systém, ale řešení třídy 1 by bylo příliš nákladné nebo by úroveň místní podpory nedokázala zajistit jeho plnou funkčnost. Typickým příkladem tohoto pojetí je, že systém třídy 1 je nasazen v centrále firmy a jejích největších regionálních centrech, ERP třídy 2 pak na dalších pobočkách, v distribučních centrech nebo výrobních závodech. Integrace těchto systémů zaručuje, že data mezi nimi nebudou ztrácena nebo je nebude třeba přenášet ručně. Kromě úspor nákladů nabízí dvojúrovňový přístup i větší pružnost. Oba ERP systémy provozované vedle sebe mohou být od stejného dodavatele, ale i od různých.

Velké firmy mnohdy rostou pomocí akvizic. V tom případě získají spolu s koupenou firmou často zcela odlišné IT prostředí. Systémy třídy 2 jsou v takovém případě ideální volbou pro integraci IT koupené firmy do prostředí jejího nového vlastníka. Kromě cenové úspornosti může v tomto případě celý proces proběhnout velmi rychle. Konsolidace systémů zajistí okamžitě lepší dostupnost potřebných informací v rámci celé sítě.

Z historických důvodů globálně působící firmy preferovaly implementovat všude jediné řešení třídy 1, dnešní realita je však již odlišná. Výsledky průzkumu společnosti Epicor Software ukazují, že stále více firem si tuto změnu uvědomuje a zvažuje výhody dvoustupňových řešení se systémy třídy 2.
„Je zajímavé, že ačkoliv 59 % respondentů má svoji strategii založenou na jediném systému ERP, pouze polovině z nich se ho v současnosti podařilo implementovat na většině svých poboček. Třetina z nich proto jako řešení problému zvažuje dvojúrovňovou strategii,“ uvedl James Norwood, senior viceprezident pro celosvětový produktový marketing společnosti Epicor. „Naše produkty mají unikátní schopnost bezproblémově koexistovat vedle již implementovaných systémů třídy 1. Lze je operativně nasadit v celé řadě variant, jako hostované řešení, systém on-premise, on-demand nebo v jejich libovolné kombinaci. Nabízíme tak flexibilitu, kterou firmy potřebují pro úspěšnou realizaci ERP strategie v celosvětovém měřítku.“

„Náš průzkum ukazuje, že hlavním důvodem zájmu o víceúrovňový přístup je, že v takovém případě lze ERP systémy v rámci celé společnosti nasadit rychleji. Systémy navíc lépe plní specifické požadavky existující v různých částech společnosti, zlepšují kvalitu dat i reportingu. Jako největší výzva je v rámci této strategie vnímána dokonalá synchronizace dat,“ dodává James Norwood.

S výsledky studie společnosti Epicor souhlasí analýza agentury Forrester Research It’s Time to Clarify Your Global ERP Strategy (Čas ujasnit si globální ERP strategii) z října roku 2010, která ukazuje, že zdánlivě nejjednodušší přístup, tedy standardizace/normalizace IT systémů na jedinou platformu, není mnohdy nejlepší cestou k dosažení firemních cílů.
Rovněž agentura Gartner ve svém přehledu z července loňského roku A Two-Tier ERP Suite Strategy: Is It Right for You? (Je víceúrovňový přístup k ERP strategii pro vás to pravé?) potvrzuje, že firmy by v rámci své infrastruktury měly používání ERP systémů racionalizovat.

ERP řešení třídy 2, jaké poskytuje například společnost Epicor, zákazníkům zajistí funkčnost očekávanou od systémů třídy 1, a to včetně řízení rizik a zajištění shody s předpisy (GRC, governance, risk and compliance) a identifikace a integrace klíčových dat (MDM, master data management). Přitom nabízejí výše zmíněné výhody. Řešení společnosti Epicor jsou ideální součástí strategie všech firem, které uvažují o víceúrovňovém přístupu k ERP.

two tier ERP

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.