Výhody sociálnych sietí v ERP riešeniach Epicor

logo_epicor_webEpicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, oznámil novú stratégiu Enterprise 2.0, ktorá má zákazníkom priniesť praktické výhody sociálnych technológií v prostredí podnikových aplikácií. Firmám, ktoré usilujú o efektívnu prevádzku, pomôže Epicor naštartovať rast prostredníctvom inovácií novej generácie ERP aplikácií Epicor 9 v kombinácii s portálovým riešením Microsoft Sharepoint 2010.

Integrácia funkcií sociálnych sietí do podnikových aplikácií predstavuje čím ďalej zásadnejšiu stratégiu pre zvyšovanie organizačnej efektivity a produktivity a využívanie znalostí prostredníctvom spolupráce. V každom prípade riziko záplavy dát v organizáciách, ktoré sa vrhnú do sveta Enterprise 2.0 bez jasne definovaných podnikových zásad a postupov ohrozuje efektivitu pracovníkov a produktivitu podniku.

Stratégia spoločnosti Epicor je preto zameraná na dva hlavné aspekty:

1. Umožniť podnikom využívať pri spolupráci nástroje sociálnych sietí, ktoré znalostným pracovníkom zjednodušia a spríjemnia prácu s podnikovými aplikáciami a v konečnom dôsledku prispejú k vyššej agílnosti a rýchlejším reakciám podniku.

2. Umožniť firmám a užívateľom ovládať a spravovať tok prijímaných informácií pre vyššiu relevanciu bez informačného zahltenia.

Spoločnosť Epicor si ako jedna z prvých uvedomila potenciál modernej architektúry orientovanej na služby (SOA) s konceptami webu 2.0 pre vyššiu výkonnosť organizácie. Teraz prostredníctvom najnovších technológií Microsoftu ponúkne užívateľom svojich ERP riešení ďalšie možnosti spolupráce. Popri už poskytovaných technológiách webu 2.0, akými sú podnikové vyhľadávanie, vývoj zložených aplikácií (mashup), wiki a označovanie dát chce Epicor integráciu prvkov, akými sú aktualizácie statusu, kanálov, správ a širších komunít SharePointu umožniť znalostným pracovníkom využívať kontextové informácie – o prostredí, procesoch, komunitách a ostatných pracovníkoch – k zvýšeniu kvalitu pracovných interakcií.

„Epicor teraz vytvára ERP riešenia, v ktorých sú sociálne koncepty integrované na všetkých úrovniach,“ povedal Tomáš Pogány, Territory Manager Epicor Software Slovakia. „Podniková architektúra Epicor ICE, ako jedna z prvých spojila sociálne a technické aspekty webu 2.0 s architektúrou SOA a táto rozšírená stratégia má firmám pomôcť získať maximálny úžitok z previazanosti podnikových aplikácií so sociálnymi funkciami bez zahltenia dátami: Výhodou bude taktiež rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám, rýchlejšie reakcie a riešenia pracovných záležitostí.“

Práve vyvíjaná aplikácia Epicor Activity Streams umožňuje užívateľom sledovať notifikácie vystavované systémom spolu s príspevkami iných užívateľov. Ako kontext vrámci ERP systému Epicor budú môcť užívatelia otvoriť funkčne bohatú internetovú aplikáciu (RIA), v ktorej budú môcť kontrolovať a spravovať tok prijímaných informácií, pridávať obľúbené sociálne siete, sledovať konkrétne kritériá vyhľadávania, podľa potreby filtrovať a zoskupovať informácie v intuitívnom užívateľskom rozhraní. Budú môcť napríklad zakladať skupiny pre konsolidáciu systémom generovaných upozornení týkajúcich sa podnikových procesov v rámci lepšieho riadenia, správy rizík a plnenia predpisov. Aplikácie Epicor Activity Streams bude využívať generované informácie stránok obsahu, vyhľadávania a komunít Microsoft Sharepoint, ako napríklad užívateľské profily, kanály správ, alebo diskusné skupiny. Pomôže užívateľom byť efektívnejšími prostredníctvom prístupu k rozsiahlym znalostiam a sociálnej spolupráci bez súvisiaceho zahltenia informáciami.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia

Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.