Výrobce výtahových komponent Savera Components rozšiřuje své provozy v Ostravě

Colliers, přední společnost poskytující diverzifikované profesionální služby v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, zprostředkovala přestěhování a rozšíření výrobního závodu firmy Savera Components. Tento výrobce výtahových komponent, který v České republice působí od roku 2019 a zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců, využívá v současnosti prostory o rozloze necelých 5000 m2 v areálu CTPark Ostrava Hrabová. Z důvodu nemožnosti rozšířit v tomto areálu své výrobní a skladovací kapacity však nyní přesouvá svůj výrobní závod do nového CTParku Ostrava Poruba, kde bude mít k dispozici plných 11 430 m2. Tento prostor umožní firmě vybudovat nové montážní linky a lakovnu, a rozšířit tak výrobní kapacity.

Jsme rádi, že jsme měli možnost zastupovat společnost Savera Components v tak významné transakci. Již v roce 2019 jsme tomuto španělskému výrobci pomáhali při hledání vhodné lokality pro jeho první středoevropský výrobní závod a kromě poradenství při výběru místa jsme vyjednali i podmínky pronájmu. Ostrava zvítězila v konkurenci polských a slovenských alternativ, a to zejména díky dostupnosti místní pracovní síly, dlouhé tradici zdejší kovovýroby a kvalitním prostorám v CTParku Ostrava Hrabová,“ říká Silvie Marešová ze společnosti Colliers a dodává: „Z důvodu růstu a nemožnosti rozšířit kapacity ve stávajícím výrobním parku firma nyní přijala nabídku společnosti CTP na prostory v nedávno dokončeném logistickém a výrobním parku v Ostravě Porubě, který plánovanou expanzi umožní.“

Výrobní závod Savera Components v Ostravě využívá nejmodernější technologie zpracování ocelových plechů. Disponuje montážními linkami určenými speciálně pro kabiny výtahů, rámy, protizávaží a příslušenství. Po relokaci dojde k rozšíření výrobních i skladovacích prostor a nově přibude i moderní lakovna. Hotové komponenty bude výrobce vyvážet do celé střední Evropy, zejména na Slovensko a do Německa. „Rozšíření výrobního závodu nám umožní zvýšit kapacitu a také pokrýt další potřeby zákazníků prostřednictvím nových výrobních technologií. Díky spolupráci s Colliers jsme mohli podepsat smlouvu, která splňovala všechny naše požadavky. Rychlý proces byl klíčem k včasné realizaci našich nových projektů,“ vysvětluje Ramiro Aranda, ředitel společnosti Savera Components.