Výzkumná sonda EMCC mapuje využití koučinku v České republice

Nezávislá organizace EMCC (European Mentoring & Coaching Council – Evropská rada pro mentoring a koučink) představila výsledky výzkumné sondy, jejímž cílem bylo zmapovat aktuální situaci využití koučinku jako nástroje rozvoje lidských zdrojů, shrnout dosavadní zkušenosti firem s nabízenými službami v oblasti koučinku, analyzovat přínosy koučinku pro firemní praxi a odhadnout další vývoj potřeb trhu v rámci ČR.

Průzkum probíhal v termínu květen až srpen 2008 metodou strukturovaného rozhovoru mezi členem EMCC CZ a zástupcem (typicky HR manažer nebo vedoucí úseků vzdělávání) dotazované firmy. Celkem se do výzkumu zapojilo 45 společností všech velikostí a segmentů. Vedle ryze českých firem byly poptávány i české pobočky zahraničních vlastníků.

Poznatky sondy shrnuje výsledná zpráva s názvem Koučink ve firemní praxi v České republice. Sonda odhalila, že koučink jako nástroj rozvoje lidských zdrojů začíná být standardem i ve firmách v České republice. Koučink dnes využívají malé, střední i větší firmy z nejrůznějších oblastí podnikání bez ohledu na to, zda se jedná o české či zahraniční firmy. Ve srovnání se státní správou je soukromý sektor v oblasti koučinku jednoznačně progresivnější a má větší chuť aplikovat nejmodernější trendy na poli rozvoje zaměstnanců.

Koučink je velmi mladá disciplína, a proto doba praktického využití ve firmách v naší republice je jen několik málo let. Ve firmách ponejvíce využívají koučink vrcholoví a střední manažeři. V naprosté většině případů se jedná o tzv. business koučink, který je zaměřený na dosahování obchodních cílů. To potvrzuje i výsledek dotazování na přínosy koučinku v organizacích.

Pro Českou republiku je typické, že zpočátku firma využívá zejména externí zdroje a časem čím dál více používá svých vlastních koučů manažerů. To má samozřejmě mimo jiné vliv i na objem financí, který pak firma do koučinku investuje.

Budoucnost koučinku ve firmách v České republice je podle výsledků sondy velmi optimistická, v následujících 2 letech můžeme očekávat další růst. Firmy v ČR budou kromě business koučinku stále více využívat i kariérní a týmový koučink. Cílovou skupinou zůstanou především vedoucí pracovníci a z hlediska přínosů bude, kromě dosahování cílů, kladen důraz na motivaci zaměstnanců a jejich rozvoj.

V České republice poskytuje firmám koučinkové služby zhruba 200 lidí, což je relativně vysoké číslo na to, o jak mladý obor se v našich zeměpisných šířkách jedná. Posledních několik let lze v oblasti koučinku pozorovat dynamický rozvoj nabídky a poptávky a spolu s tím se zvyšuje i kvalita poskytovaných služeb.

Rozvoj a nové trendy koučinku budou náplní 15. výroční konference EMCC, která proběhne ve dnech 4.-6.12. 2008 v Praze. Program bude zaměřen na demonstraci a trénink účinných metod a na představení úspěšných případových studií. Na konferenci bude jmenován novým prezidentem organizace EMCC Petr Nečas, přední český odborník v oblasti koučinku a manažerského vzdělávání. Jde o událost mimořádného významu, neboť poprvé v historii organizace EMCC se prezidentem stane osobnost z „nových evropských demokracií“, nikoli občan Velké Británie, jak tomu bylo doposud. Tato skutečnost potvrzuje rozmach oboru koučinku a mentoringu i v našich zeměpisných šířkách a jeho vysokou odbornou úroveň.

O EMCC

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.