Vzdělávání s Kvintechem

Společnost Kvintech ve spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou ve Zlíně uspořádala unikátní cyklus přednášek, na kterém představila kompletní řešení zákonného vzdělávání za pomoci počítačů.

Cílem seminářů bylo poskytnout firmám informace o možnosti vzdělávání, proškolování a přezkušování zaměstnanců na dálku, pomocí KvinElearningu, vzdělávacího portálu, který nabízí velmi efektivní nástroj pro zvládnutí zákonných školení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance.

Na čtyřech seminářích, které probíhaly v období od října do prosince, prezentovala společnost Kvintech využití portálu KvinElearning pro kurzy BOZP, PO, referentská vozidla, ADR, a zdravovědu. Mimo to, Kvintech také předvedl ukázku tvorby kurzů na míru.

Vzdělávání pomocí KvinElearningu představuje pro firmy obrovskou výhodou v podobě nemalé časové a finanční úspory. Další předností KvinElearningu je univerzálnost jeho platformy, takže systém lze bez problému použít jak v malých organizacích, tak i v nadnárodních korporacích.

O Obchodní a hospodářské komoře ve Zlíně

Obchodní a hospodářská komora je samosprávní organizace, která zahájila svoji činnost v roce 1995. Jejím hlavním cílem je podpora a rozvoj podnikatelských aktivit. Nabízí komplexní pomoc při zpracování projektů za účelem získání dotací z EU.

O společnosti Kvintech

Kvintech je technologicky a marketingově orientovanou organizací. Mezi hlavní oblasti, ve kterých se společnost Kvintech prosazuje, patří mimo jiné vývoj zakázkového softwaru, e-learning, CRM a podniková řešení. Více informací získáte na www.kvintech.cz a na www.kvinelearning.eu