Wavin odvodnil střechu nového testovacího centra Škoda Auto

Společnost Wavin Ekoplastik, největší tuzemský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, navrhla a dodala podtlakový systém odvodnění střechy pro budovu nového testovacího centra motorů Škoda Auto. V rámci systému bylo v objektu naistalováno na 1 000 metrů potrubí, střecha byla osazena 48 kusy elektricky vyhřívaných vtoků.

Novostavba objektu testovacího centra Škoda Auto nepatří svým rozsahem k největším, ale z hlediska členitosti a použitých technologií se řadí k těm složitějším. Společnost Wavin Ekoplastik stavbě navrhla a dodala podtlakový systém odvodnění střechy Quickstream PE. Celkové množství dešťových vod svedených ze střech podtlakovým systémem dosahuje při návrhové intenzitě deště hodnoty cca 245,8 litrů/sec.

Střešní vtoky Wavin nezamrznou

Do střechy bylo osazeno celkem 48 kusů střešních vtoků QS-PE-75 určených pro připojení fóliových hydroizolací. Všechny střešní vtoky jsou opatřeny elektrickým ohřevem schopným reagovat na aktuální klimatické podmínky. Ani v nejtužších mrazech by tedy nemělo dojít k zamrznutí vody v nátoku do systému. Podtlakové střešní vtoky mají speciální konstrukci a jsou vybaveny přepážkou znemožňující nasávaní vzduchu do potrubí při zvýšení hladiny vody kolem vtoku.

Potrubní systém, napojený na střešní vtoky, je proveden z osvědčeného materiálu Wavin HD PE. Jeho velkou předností je absolutní těsnost kvalitního svaru. Díky metodě svařování jsou veškeré spoje potrubního systému z materiálu Wavin HD PE trvale nerozebíratelné a při správném provedení 100% těsné. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního svaru zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému.

Pod střešní konstrukci, v podhledech, chodbách a instalačních šachtách bylo naistalováno celkem
974 m potrubí v dimenzích d 40 – d 160. Celou soustavu odvodnění doplňuje množství tvarovek a systémových závěsných prvků, které zajišťují pevné uchycení potrubí a správné řešení dilatací a vodních rázů, jež mohou na potrubí působit.

Náročné stavby využívají systém Wavin

Společnost Wavin Ekoplastik byla ke spolupráci na projektu vybrána díky svým zkušenostem z oblasti návrhu a realizace systému pro podtlakové odvodnění členitých plochých střech a na základě řady pozitivních referencí ze staveb obdobného rozsahu a náročnosti. Vedle zkušeností a ověřených postupů jsou velkou devizou společnosti Wavin Ekoplastik moderní, spolehlivé a ekologicky šetrné produkty disponující mimořádně dlouhou životností při zachování vysoké užitné hodnoty.

Nové centrum společnosti Škoda Auto bylo vyprojektováno jako ekologická stavba s využitím nejmodernějších dostupných technologií. Rekuperace tepla vznikajícího při testech slouží k vytápění budovy, zkušební stanice jsou schopné vracet elektrickou energii zpět do sítě a voda do chladicích věží je přiváděna z nedaleké řeky Jizery. Boky betonové budovy v budoucnu porostou zelení.

V moderní čtyřpatrové budově, která vznikla během necelých dvaceti měsíců v bezprostředním sousedství areálu technologického a vývojového střediska Česana, se budou pro celý koncern testovat nové benzínové motory MPI. Uvnitř velkoryse pojatého centra za 935 miliónů korun se nachází 21 zkušebních stanic pro agregáty o výkonu až 400 kW a pro testy dílčích komponent.