WORKSHOP: Jak efektivně využít koučink a mentoring na pracovišti

EMCC_logo_web2Guru rozvoje lidských zdrojů a jejich potenciálu, profesor David Clutterbuck, představí na svém pražském workshopu nové trendy v oblasti koučinku a mentoringu.

Dne 9. prosince 2009 proběhne v pražském kongresovém centru U Hájků workshop na téma nových trendů v oblasti koučinku a mentoringu. Workshop, který pořádá občanské sdružení EMCC Czech (česká odnož organizace European Mentoring & Coaching Council – Evropská rada pro mentoring a koučink), povede přední světová osobnost oboru, profesor David Clutterbuck. Cílem akce je nabídnout účastníkům náměty a inspiraci pro další profesní rozvoj v oblasti koučování, předat zkušenosti a poradit, jak postupovat v náročných případech a jak nejlépe pracovat s lidskými zdroji v době hospodářské nestability.

Program workshopu bude zaměřen především na

  • nové trendy v oblasti koučinku,
  • profesionální rozvoj koučů a mentorů,
  • představení účinných metod,
  • význam koučinku v době zhoršeného ekonomického klimatu,
  • představení úspěšných případových studií.

Druhá část semináře bude koncipována jako otevřené forum, kde každý z účastníků může iniciovat diskuzi o vlastních projektech a jejich úskalích.

Akce proběhne v kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1, dne 9. prosince 2009 od 14 do 18 hodin.
V případě zájmu o účast na workshopu či o setkání s profesorem Davidem Clutterbuckem, nás prosím, kontaktujte na emailu marta.lipovska@prcom.cz nebo na telefonu 606 716 555 nejpozději do 7.12.2009.

Profesor David Clutterbuck patří ke čelním osobnostem světového koučinku. V oblasti manažerského vzdělávání působí již více než 30 let a mezi jeho spolupracovníky a partnery patří špičky světového byznysu.
Je jedním ze zakladatelů organizace EMCC a autorem stovek článků a téměř 50 publikací o rozvoji lidských zdrojů a vzdělávacích programech pro kouče a mentory, které jsou překládány do desítek světových jazyků. Realizoval řadu úspěšných koučovacích programů v mnoha světových organizacích jako například Standard Chartered Bank, Goldman Sachs, Lloyds-TSB, World Bank a Nokia. Je spoluautorem mezinárodních standardů pro koučing a mentoring a profesorem na Sheffield Hallam University a Oxford Brookes University. Je aktivní i v oblasti sociální – vyvinul nové způsoby a přístupy k mentoringu, který si klade za cíl podpořit mladé lidi s učebními či sociálními handicapy.

Kolébkou koučinku, efektivního nástroje pro rozvoj lidských zdrojů, je USA. Do Západní Evropy přišel koučink v osmdesátých létech minulého století a velmi se mu daří zejména v anglosaských zemích a Skandinávii. Dnes se koučink stává standardem i ve firmách v České republice. Využívají jej společnosti všech velikostí působící v různých oborech podnikání, přičemž nejčastěji se jedná o tzv. business koučink, který je zaměřený na dosahování obchodních cílů.

O EMCC
EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.