Zájem o zaměstnávání přes agentury v Česku roste

Poptávka po agenturní zaměstnancích za poslední rok vzrostla o 18 %. Vyplývá to ze statistiky přední české personální agentury Grafton Recruitment. Velcí čeští zaměstnavatelé, především z řad výrobních či logistických firem, mají v průměru 20 % zaměstnanců najatých přes agenturu. V loňském roce našlo přes agentury práci přes 250 000 Čechů, stále je však v tomto ohledu ČR pod evropským průměrem.

Podle údajů Odborového svazu KOVO pracuje v Evropě 1,6 procenta lidí z pracující populace přes pracovní agentury, v České republice jde asi o 0,9 procenta. Poslední rok však byl ve znamení růstu. Důvodů pro tento růst je hned několik. „Zatímco v dřívějších letech využívaly české firmy agenturní zaměstnance především z důvodu větší flexibility, dnes jsou agentury využívané i jako zdroj kvalitních zaměstnanců, kterých je aktuálně nedostatek, a to především v technických oborech a ve výrobě,“ podotýká Michal Navrátil, Business Development Director Temporary z agentury Grafton Recruitment. K dalším důvodům pak patří skutečnost, že jsou dnes zaměstnanci legislativně lépe chráněni a funguje také lépe osvěta – neseriózní agentury, které se pohybují na hranici zákona jsou nyní více vidět a zaměstnanci už vědí, na co si dát pozor.

Ze statistik agentury Grafton Recruitment vyplývá, že v regionech se agenturní zaměstnávání většinou týká dělnických pozic – tzv. modrých límečků. „V Praze či Brně běžně obsazujeme také bílé límečky, tedy lidi, kteří pracují v kancelářích na různých pozicích, ať už se jedná o operátory v call centrech, asistentky, pracovníky v centrech technické podpory a podobně,“ říká Michal Navrátil.
Zájem uchazečů o zaměstnání přes agenturu je rovněž rostoucí. „Kandidáti chápou, že je to další možnost, jak získat zaměstnání. Důležitá je však pro ně možnost přechodu do kmenového stavu firmy po uplynutí určité doby,“ komentuje Michal Navrátil.

Z posledního průzkumu agentury Grafton Recruitment mezi více než 2000 uchazeči o práci vyplynulo, že celých 74 % z nich by práci přes agenturu přijalo bez větších výhrad. Pouze 18,6 % by v žádném případě takovou práci nepřijalo. Kandidáti se v tomto ohledu nejvíce obávají nesprávného a nepravidelného vyplácení mzdy.

Nejčastější mýty agenturního zaměstnání:
• Agentura mi strhává peníze ze mzdy za zprostředkování práce – NENÍ PRAVDA, je to nelegální. Služby agentury nejsou hrazeny zaměstnancem.
• Agentura mě může přesunout na druhý konec republiky, když už pro mě nemá práci tady, v místě mého bydliště – NENÍ PRAVDA, nelze realizovat bez dohody se zaměstnancem.
• Mám nižší mzdu než kmenový zaměstnanec firmy – NENÍ PRAVDA, zákonem jsou dané srovnatelné mzdové a pracovní podmínky. To znamená například i to, že pokud má kmenový zaměstnanec např. stravenky, agenturní je dostane také.
• Za agenturní zaměstnance neplatí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění – NENÍ PRAVDA, agentura za zaměstnance odvádí pojištění i daně dle zákona.
• Agentury zaměstnávají pouze na jakési nepravidelné brigády – NENÍ PRAVDA, seriózní agentury zaměstnávají své zaměstnance pouze v souladu se zákonem, a to na DPČ nebo HPP. Délka trvání smlouvy může být rozdílná. Ovšem pracovat přes agenturu mohou zaměstnanci i několik let.

Agenturní zaměstnávání hodlá nyní stát více regulovat prostřednictvím komplexní novely právní úpravy zprostředkování zaměstnání agenturami práce, zpracované mimo jiné i na základě jednání a závěrů Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) pro zprostředkování zaměstnání, kterého se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, agentur práce, MPSV, SÚIP a Úřadu práce ČR. „Oceňujeme, že tripartita vnímá potřebu řešit regulaci trhu agenturního zaměstnávání. Cílem by mělo být posílení postavení seriózních agentur práce, které dodržují zákoník práce. Bohužel aktuálně navrhované řešení je koncipované spíše tak, že právě seriózní agentury omezí a naopak nahraje agenturám, které právní předpisy nedodržují a případně obcházejí dočasné přidělení různými formami outsourcingu. Věříme, že se ve výsledku najde taková podoba regulace, která bude pracovnímu trhu ku prospěchu,“ komentuje Radka Čechová, manažerka pražské pobočky Grafton Recruitment.