Záložní systémy a baterie s Byznys ERP

Kvůli vyšší efektivitě vnitropodnikových procesů, větším přehledu o stavu organizace a zjednodušení obchodních aktivit si společnost Kumer – Prag, dodavatel bateriových zařízení a záložních systémů, vybrala nový podnikový informační systém Byznys ERP od společnosti JKR.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo uzpůsobení systému potřebám společnosti tak, aby byla v maximální míře odstraněna nadbytečná administrativa. Klíčovým bodem bylo správné nastavení systému pro vytvoření návaznosti mezi jednotlivými doklady. Došlo k nastavení definic nákupních ceníků tak, aby bylo možné do systému importovat elektronická data hlavních dodavatelů.

Hlavními přínosy byly kromě rychlé a jednoduché přípravy nabídek, možnost úprav všech tiskových reportů a formulářů. Management společnosti Kumer Prag si pochvaluje také automatické provázání všech klíčových procesů s účetnictvím společnosti a společné úložiště všech dokladů a elektronických dokumentů v rámci organizace.

 

O společnosti Kumer – Prag

Od roku 1992 Kumer – Prag dodává bateriová zařízení a záložní systémy, kterých společnost prodala již více než 10 tisíc. Dodávky směřují především do elektráren, tepláren, do energetiky českého průmyslu, do energetiky všeobecně, vysoký stupeň uplatnění mají speciální zdroje pro České dráhy a v armádě. Více na www.kumer.cz.