Zdravotní péče s pomocí Byznysu

logo-jkr-webMěstská nemocnice Městec Králové začala pro komplexní řízení ekonomických agend, skladových procesů a reporting využívat podnikový informační systém třídy Byznys od společnosti J.K.R.

Pro nový informační systém se vedení nemocnice rozhodlo zejména z důvodu zvýšení efektivity řízení v oblasti mzdové, skladové a účetní agendy, včetně fakturace a evidence pacientských účtů.
Mezi největší přínosy implementace patří rozšíření možností sledování skladové agendy o šarže výrobků a snadné automatizované sledování expiračních dob u naskladněného materiálu. Dále došlo k on-line synchronizaci dat pokladny a účetnictví, čímž se zjednodušil celý proces spojený s úhradami lékařských poplatků. Velkým přínosem je také přizpůsobení modulu Pokladna pro evidenci cenin, hotovosti a přiznaných důchodů ve vazbě k jednotlivým pacientům.
„Přechod na systém třídy Byznys probíhal bez jakýchkoliv větších potíží a snadno jsme jej přizpůsobili našim potřebám, jako je například specifické vedení DPH u skladového hospodářství,“ říká k tomu Hana Smíšková, předsedkyně dozorčí rady Městské nemocnice Městec Králové.

„Hlavní přínos vidím především v přechodu na on-line účtování, ve velkém zjednodušení a zprůhlednění celého toku nákladů a tržeb, a v přizpůsobení Byznysu v modulu mzdy, díky kterému je nyní možné rozpustit mzdu jednoho pracovníka na více oddělení. Velkou výhodou je také propojení Byznysu se systémem Medicalc, který Městská nemocnice využívá k evidenci pro pojišťovny,“ říká k tomu Jiří Traxler, vedoucí konzultant ve společnosti J.K.R.

„S ERP třídy Byznys uspoříme čas, který nám dává prostor věnovat se více metodice účetnictví a controllingu. To vše vede k lepšímu plánování peněžních toků a k úspoře nákladů. Jen za 1. kvartál jsme tak již uspořili cca 10 % režijních nákladů,“ dodává Smíšková.

O nemocnici Městec Králové
Městská nemocnice Městec Králové je zdravotnické zařízení, které poskytuje akutní péči v základních oborech – vnitřním lékařství a chirurgii, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče. Nabízí zdravotní služby v 15 specializovaných ambulancích, přičemž některé jsou v oblasti Kolínska a Nymburska unikátní (geriatrická, nutriční, endokrinologická či alergologická). Specialitou nemocnice je zajišťování komplexních služeb pro pacienty vyžadující následnou, dlouhodobou a rehabilitační péči na všech úrovních (DIP, DIOP, ONP, Rehabilitace, PZSS ).

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
Podnikové informační systémy třídy Byznys, které mimo jiné obsahují moduly CRM, Workflow, Business Intelligence, Projektové řízení, využívá v Česku více než 1 200 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu.